Uroczyste otwarcie na "Drodze Solidarności" | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uroczyste otwarcie na "Drodze Solidarności"

29 listopada 2022
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 28 listopada br. uroczyście otwarto i oddano do użytku inwestycje - remont drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz i Podsarnie oraz remont drogi gminnej nr 364144K - Beskid Granica w miejscowości Harkabuz. Wykonane prace remontowe na drodze powiatowej polegały na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez siatki zbrojeniowe i ułożeniu nowych warstw z masy bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa  ścieralna). Obustronne  pobocza drogi zostały poddane renowacji poprzez uzupełnienie kruszywem i destruktem. Łączna długość drogi  poddanej pracom remontowym wyniosła  4 120,00 mb.

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w wysokości 3 mln zł. O środki te zabiegał Edward Siarka  Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Paweł Szczygieł Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, jak również Józef Oskwarek Nadleśniczy Nadleśnictwa w Nowym Targu, którzy byli obecni na uroczystym otwarciu.

Wśród zaproszonych gości byli również: Członkowie Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Tadeusz Rafacz Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego, Robert Wodziak Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna oraz Radni Gminy Raba Wyżna, Rafał Grygorowicz Wicewójt Gminy Raba Wyżna, Robert Migiel Sekretarz Gminy Raba Wyżna, Sołtysi Wsi Podsarnie, Harkabuz i Bukowina Osiedle, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik, jak również wykonawca - Emil Holla. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz w swoich przemówieniach podziękowali za współpracę i działania wszystkich zebranych instytucji w realizacji przedsięwzięcia, które przyczyniło się do rozwoju komunikacji drogowej w tej części powiatu, zapewniając mieszkańcom komfort przejazdu oraz bezpieczeństwo. Wręczono pamiątkowe dyplomy i medale. Nowo wyremontowaną drogę i ścieżkę turystyczną poświęcił ks. Leszek Uroda proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Podsarniu. Na zakończenie uroczystości otwarcia wspólnie przecięto symboliczną wstęgę.