Uczenie się przez całe życie - wspólnie z Funduszami Europejskimi | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uczenie się przez całe życie - wspólnie z Funduszami Europejskimi

4 października 2019
Zdjęcie 1

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie organizuje warsztaty pn. „Uczenie się przez całe życie - wspólnie z Funduszami Europejskimi”.

Warsztaty odbędą się 09 października 2019r. na Stadionie Cracovii - w Sali Konferencyjnej, przy ulicy Józefa Kałuży 1 w Krakowie, w godzinach 8.30 – 15.30.

Celem warsztatów  jest upowszechnienie wiedzy z obszaru edukacji i kształcenia się przez całe życie, w tym w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Intencją organizatorów jest połączenie elementów konferencji poprzez zastosowanie krótkich wykładów, prelekcji wprowadzających w tematykę wydarzenia z elementami warsztatów, podczas których uczestnicy będą mogli pracować m.in. nad diagnozą konkretnych problemów/barier w pozyskiwaniu środków z FE na kształcenie pracowników czy środków na rozwój firmy.

Dzięki obecności specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jak również ekspertów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., uczestnicy zyskają okazję do bezpośredniego kontaktu, wymiany poglądów, zadawania pytań, konsultacji, możliwości skorzystania z porad na miejscu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dla osób zainteresowanych dodatkowa atrakcja – możliwość zwiedzania Stadionu Cracovia.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza na stronie www.marr.pl/warsztaty/. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć zarówno drogą mailową, osobiście w biurze MARR (w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11), podczas spotkań informacyjno-promocyjnych oraz pocztą tradycyjną.

W razie pytań lub trudności w wypełnianiu dokumentacji kontakt tel: 12 617 66 49.

Poniżej znajduje się program warsztatów do pobrania: