Trwają prace nad usługą SaaS EZD RP dla samorządów | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Trwają prace nad usługą SaaS EZD RP dla samorządów

16 lutego 2023

Do 31 marca trwa pilotażowy program dla dostawców usługi SaaS EZD RP, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego mogą testować wykorzystanie rozwiązań chmurowych do wdrażania EZD RP.

 Instalacja EZD RP w ramach usługi chmurowej jest optymalnym rozwiązaniem dla jednostek, dla których kupno infrastruktury lokalnej i samodzielne jej utrzymanie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Umożliwia dopasowanie środowiska informatycznego do specyficznych potrzeb danej instytucji, co w konsekwencji przyspiesza proces wdrożenia EZD RP i pozwala na przesunięcie zasobów czasowych, ludzkich i finansowych podmiotu w kierunku przygotowania merytorycznego pracowników do zmiany filozofii pracy przy cyfryzacji procesów wewnętrznych i elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.


NASK jako Operator EZD zapewnia bezpłatnie usługę SaaS jedynie dla podmiotów grupy rządowej. Mając na względzie potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek niebędących podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne przygotowano założenia dla zewnętrznego modelu udostępniania usługi SaaS EZD RP. W jego ramach firmy i instytucje mogą tworzyć i oferować rozwiązania chmurowe, z których skorzystają wyżej wymienione podmioty w ramach własnych budżetów lub we współpracy z innymi jednostkami (np. w postaci konsorcjum).

Pod koniec 2022 r. przeprowadzono nabór do programu pilotażowego dla dostawców realizowanego bezpłatnie zarówno przez Operatora EZD, jak i dostawców. Do udziału w pilotażu zgłosiło się siedem firm, które po pozytywnej weryfikacji obejmującej m.in. wiedzę w zakresie architektury systemów IT i umiejętność konfigurowania usług chmurowych, podjęły współpracę z NASK w zakresie przygotowania dobrych praktyk i udostępnienia usługi chmurowej, zarówno prywatnej, jak i publicznej.

Zakwalifikowano następujących dostawców:

  1. COIG S.A. (na własnej infrastrukturze),
  2. e-Instytucja sp. z o.o. (na infrastrukturze firmy Atman),
  3. HXS sp. z o.o. (na infrastrukturze firmy Beyond),
  4. Integrated Solutions sp. z o.o. (na własnej infrastrukturze),
  5. Netkoncept sp. z o.o. (na infrastrukturze firmy Oktawave),
  6. Senetic S.A. (na infrastrukturze AWS),
  7. Powiat Nowotarski (na infrastrukturze firmy NETIA).

Dostawcy po uzyskaniu gotowości technicznej do udostępnienia usługi SaaS EZD RP rozpoczną drugą fazę pilotażu, której celem będzie wypracowanie z samorządami zasad efektywnej współpracy, zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz sparametryzowanie oferty (cennika) na świadczoną usługę.

Zapraszamy zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pilotażu SaaS EZD RP i testowania rozwiązań dostarczonych przez wymienione firmy i organizacje. Udział w pilotażowym wdrożeniu EZD RP z wykorzystaniem usługi SaaS EZD RP dostarczonej przez Dostawcę jest bezpłatny. Zainteresowane podmioty mogą przesyłać zgłoszenia na adres ezdrp@nask.pl.