Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.: (18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


15 lutego 2017, 10:53

Studia podyplomowe w ramach Klastra Energii "Zielone Podhale"

W ramach Klastra Energii Zielone Podhale, utworzonego w celu radykalnej poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki, dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii, zostają uruchomione studia podyplomowe "Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej" organizowane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W ramach studiów słuchacze uzyskają wiedzę m.in. w zakresie możliwości redukcji zużycia energii, jak również możliwościach wykorzystania różnych środków technicznych i organizacyjnych, służących poprawie istniejącego stanu środowiska.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych znajdują się na stronie: www.zielonepodhale.agh.edu.pl