Staże zawodowe realizowane w ramach projektów edukacyjnych w roku 2020 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Staże zawodowe realizowane w ramach projektów edukacyjnych w roku 2020

17 listopada 2020

W okresie wakacyjnym w ramach projektów pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w Powiecie Nowotarskim”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Powiecie Nowotarskim”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Powiecie Nowotarskim”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w Powiecie Nowotarskim” po raz kolejny odbyły się staże zawodowe, z których łącznie skorzystało 107 uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Każdy z uczniów odbył 150 godzin stażu, za które przysługiwało mu stypendium stażowe w wysokości 1 500,00 zł.

Uczniowie mieli niewątpliwą szansę zdobycia cennej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy. Była to świetna okazja do poznania realiów życia zawodowego, zdobycia nowych kompetencji zawodowych, nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy. Była to też szkoła sumienności i odpowiedzialności. Realizacja staży niesie wiele korzyści również dla pracodawców, którzy kształcą potencjalnych nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Firmy mają szansę podjęcia współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym, tym samym budują doby wizerunek firmy, jako jednostki odpowiedzialnej społecznie.

W latach 2017 – 2021 zaplanowanych zostało do realizacji 5 edycji staży zawodowych dla uczniów na wartość całkowitą 1 481 360,00 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 1 333 224,00 zł.