Spotkanie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Wiadomości

Strona główna

Spotkanie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 lutego 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 10 lutego 2017 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie warsztatowe przedstawicieli instytucji i podmiotów zajmujących się wsparciem społecznym oraz specjalistycznymi działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Wśród zaproszonych, licznie przybyłych gości byli dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Nowym Targu Pani Bożena Olcoń - Chlebek oraz Rabce - Zdroju Pani Jadwiga Maciążek. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji st. asp. Mariusz Hyrczyk p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Powiatowego Urzędu Pracy - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Pani Jolanta Rajska, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

Założeniem spotkania warsztatowego było pozyskanie jak największej ilości informacji, dzięki którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, opracuje „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”. Program ten, zgodnie z rekomendacjami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, powinien być efektem współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom działających na terenie powiatu.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka przedstawiając jego cel i życząc zgromadzonym owocnej pracy. W trakcie warsztatów, prowadzonych przez konsultanta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, została dokonana pogłębiona diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu oraz oszacowano zasoby i potrzeby powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy jej ofiarom. Nie zabrakło również czasu na rozmowy, wymiany informacji i zacieśnienia współpracy interdyscyplinarnej, co pokazało jak ważne i potrzebne są podobne inicjatywy.

Wnioski i rekomendacje powstałe w trakcie spotkania zostaną wykorzystane przy opracowywaniu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021” oraz w planowaniu dalszej współpracy między jednostkami powiatu z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania jej skutkom.


Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.