Spotkanie dialogowe w ZSE | Wiadomości

Strona główna

Spotkanie dialogowe w ZSE

4 października 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Dnia  3 października br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu odbyło się spotkanie dialogowe, którego inicjatorami byli: Starosta Powiatu Nowotarskiego, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. Podczas trwających  2,5 godz. warsztatów pracodawcy, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowotarskiego, pracując w  pięciu zespołach, próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czego brakuje w ofercie kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski? Co należy poprawić, co zmienić, co realizowane jest dobrze i  należy to kontynuować?
  • Jakich kompetencji brakuje absolwentom szkół?
  • Jakich umiejętności oczekuje pracodawca?
  • Jakie są oczekiwania wszystkich stron wobec siebie(pracodawców, nauczycieli, uczniów, rodziców)?

Część  spotkania  poświęcona była także kompetencjom kluczowym, których rozwijanie stwarza szansę samorozwoju, zrozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości oraz pomaga w harmonijnym funkcjonowaniu w zbiorowości.

Pracowano metodą „World cafe”, a moderatorami  poszczególnych grup byli: pani Marta Skawska, pani Marta Sokołowska, pan Robert Dębski, pani Monika Hołowczak i pani Marzena Waksmundzka. Zaangażowanie  wszystkich uczestników przyniosło efekty. Wnioski zostaną przekazane zainteresowanym stronom i wpłyną na strategię edukacyjną Powiatu Nowotarskiego.

W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób- pracodawców, dyrektorów, rodziców, nauczycieli, uczniów. W roli ekspertów zaproszeni zostali dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Nowym Targu i Rabce-Zdroju, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Nowym Targu, wizytatorzy na czele z panią dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, panią Bożeną Bryl. Kolejne spotkanie planowane jest na styczeń przyszłego roku.

Spotkanie dialogowe zostało zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w którym udział bierze Powiat Nowotarski.

 

Źródło i zdjęcia: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.