Uczniowie Goszczyńskiego w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uczniowie Goszczyńskiego w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ

25 października 2022
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Z ogromną dumą informujemy, że do VI edycji Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich, zajęć dla uczniów z Polski południowej przygotowujących się do udziału w olimpiadach informatycznej i matematycznej zakwalifikowało się dwóch uczniów naszego Liceum: Jakub Skalny (kl.IIA) oraz Kacper Błachut (kl.IIIA). Cykl spotkań obejmuje zajęcia z matematyki i informatyki, prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, wśród nich wielu laureatów olimpiad matematycznej i informatycznej. Do udziału w warsztatach kwalifikowani są najlepsi uczniowie mający znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Od roku akademickiego 2017/18 Wydział Matematyki i Informatyki UJ obejmuje swoją opieką najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów liceów głównie z Polski południowej, przydzielając licealistom tutorów, którzy pomogą im w rozwoju ogólnej kultury matematycznej.

            Ponadto w tym roku akademickim jednym z wyróżnionych uczniów jest właśnie Kacper Błachut, na co dzień uczący się pod opieką mgr Joanny Trybuły. Tutoring opiera się na indywidualnych spotkaniach i zdalnym kontakcie i skierowany jest do uczniów o najwyższym potencjale matematycznym, udokumentowanym wybitnymi osiągnięciami, dla których tradycyjne kółka zainteresowań oraz warsztaty olimpijskie są już niewystarczające. Opieki naukowej nad Kacprem podjął się dr Tomasz Kowalczyk – pracownik naukowy UJ, absolwent naszego Liceum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.