Projekt słowo do słowa | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt słowo do słowa

1 lipca 2021

Projekt słowo do słowa - czyli o komunikacji językowej w bibliotece opracowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną  w Nowym Targu został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest umożliwienie zapoznania się z nowymi trendami w komunikacji pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem. Biblioteka pełni funkcję kulturotwórczą i kształtuje zachowania czytelnicze. Obecnie język polski ulega ewolucji, dlatego promocja biblioteki na stronach internetowych i w mediach społecznościowych to nie tylko zdjęcia prezentujące ofertę biblioteki, ale również prawidłowa komunikacja i dobrze napisany tekst. Zaproponowany cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych pomoże rozwijać umiejętności komunikacyjne. Szkolenia odbędą się od sierpnia do listopada.

Szkolenia będą obejmować:

1. Język w życiu społecznym i jego rola w komunikacji.

2. Warsztaty redakcyjne, budowa komunikatu reklamowego, bariery komunikacyjne – jak mówić i pisać. Różnice między tekstem pisanym a mówionym.

3. Kultura języka polskiego a nowoczesne wyzwania edukacyjne współczesnego bibliotekarza.

4. Ekologia informacji i komunikacja medialna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.