Polsko - słowackie Święto Konia - ostatnia odsłona | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Polsko - słowackie Święto Konia - ostatnia odsłona

22 czerwca 2021

Ostatnią odsłoną cyklu filmów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym w ramach mikroprojektu pt.: "Polsko - słowackie święto konia" jest film pt. "Koń w tradycji i rzemiośle". O historii hodowli koni na pograniczu polsko - słowackim opowiada dr Maciej Baraniak - wykładowca akademicki, autor m.in. monografii "Sport w Zakopanem w okresie dwudziestolecia międzywojennego" i kilkunastu artykułów na temat historii kultury fizycznej. W 2017 roku opracował wniosek, na podstawie którego dokonano wpisu wyścigów kumoterek na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest założycielem i wiceprezesem Podhalańskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego, hodowcą koni, sędzią Polskiego Związku Jeździeckiego i zawodnikiem powożenia sportowego. Wykład opatrzony jest bogatą dokumentacją zdjęciową i prezentuje bogatą wiedzę na temat historii konia na Podhalu i pograniczu słowackim.

Film jest kolejnym elementem mikroprojektu pt.: "Polsko - słowackie święto konia" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Kolejną odsłoną projektu będzie Wystawa Polsko Słowackie Święto Konia, która odbędzie się w dniach od 10 do 11 lipca w Ludźmierzu. Będą to dwudniowe zawody w powożeniu sportowym oraz zrywce drewna. Szczegóły już wkrótce.

Link do wykładu:

www.youtube.com


Tekst: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Opis filmu:

Film rozpoczyna się kadrem na zabudowania, w oddali widać Tatry, na pierwszym planie widzimy konie, w tle góralska muzyka instrumentalna.

0:44 sekunda wypowiedź rozpoczyna dr Maciej Baraniak – Prezes Podhalańskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego „Pro-Nati” – mówi o dużej roli, jaką na przestrzeni czasu, odegrały konie w życiu człowieka.

2:06 początki osadnictwa na ziemi podhalańskiej rozpoczyna się cykl czarnobiałych zdjęć pokazujących konie w zaprzęgach, w polu. Dr Maciej Baraniak opowiada o wykorzystywaniu wołów jako siły pociągowej. Pokazuje statystyki jak na przestrzeni lat rosła liczba koni.

4:10 dalsza opowieść o jarmarkach, na których handlowano końmi. W gospodarstwach podhalańskich do połowy 20 wieku konie stanowiły główną siłę pociągową i podstawowy środek lokomocji, zwoziły płody rolne z pół, mleko z bacówek, pracowały przy orce i zrywce. Zaprzęgi konne przewoziły sól szlakami handlowymi z Żup Krakowskich na Węgry.

6:40 przewożenie turystów z Krakowa do Zakopanego zmienia się gdy powstaje kolej. Wraz ze wzrostem turystyki pojawia się zawód Fiakra.

9:40 obecnie konie na podhalu wykorzystywane są głównie w turystyce. Pokazane zdjęcia zaprzęgów konnych wiozących turystów do „Morskiego Oka”.

10:18 sceneria zimowa pokazane zimowe zawody konne- parada gazdowska, Kumoterki

11:40 pokazane profesjonalne ośrodki jeździeckie na podhalu

13:40 Historia konia na Słowacji

14:58 opis ras koni hodowanych na Słowacji

15:56 pokazana państwowa Stadnina Koni Topolćanki

18:30 powrót na plan w którym kręcono początek filmu w tle widzimy 3 konie, obok których stoi dr Maciej Baraniak – konie nadal znajdują swoje miejsce w naszym życiu i społeczeństwie….

19:11 zakończenie filmu w tle instrumentalna muzyka góralska, pokazany przejazd odświętnie  przystrojonych zaprzęgów końskich wiozących gości weselnych.