Informacja na temat zagrożeń naturalnych i technologicznych | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja na temat zagrożeń naturalnych i technologicznych

24 listopada 2011
Informacja
na temat zagrożeń naturalnych i technologicznych
z dnia 24 listopada 2011r.

II. Inne zagrożenia (technologiczne, epidemiologiczne, w transporcie, alarmy bombowe oraz inne istotne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo powszechne na terenie powiatu - w momencie ich wystąpienia):

W dniu 24 listopada 2011r. Powiatowy Lekarz weterynarii w N. Targu wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Powodem powyższego jest stwierdzenie wścieklizny zwierzą u lisa na terenie miejscowości Pieniążkowice; gm. Czarny Dunajec.

Zagrożony obszar wystąpienia wścieklizny:

1. od strony południowo-wschodniej: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 958 z drogą powiatową K1663 (Dział-Morawczyna) do skrzyżowania z drogą powiatową K1660, następnie drogą powiatową K1660 (Morawczyna-Pyzówka) do skrzyżowania z drogą K1662,

2. od strony wschodniej: droga powiatowa K1662 (Pyzówka-Sieniawa) do torów kolejowych w miejscowości Pyzówka, następnie torami kolejowymi do miejscowości Raba Wyżna, dalej drogą powiatową K1665 do skrzyżowania z drogą krajową E77,

3. od strony północno-zachodniej: droga krajowa E77 do skrzyżowania w miejscowości Podwilk z drogą biegnącą wzdłuż Bukowiańskiego Potoku do miejscowości Podszkle, następnie drogą powiatową K1664 (Podszkle-Piekielnik) do miejscowości Piekielnik do skrzyżowania z drogą powiatową K1663,

4. od strony południowej: droga powiatowa K1663 (Piekielnik-Załuczne-Odrowąż-Pieniążkowice) do drogi wojewódzkiej 958.

Wskazany zagrożony teren (leży w gminie Czarny Dunajec, gm. Raba Wyżna, gm. Nowy Targ, gm. Spytkowice, gm Jabłonka).

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
inż. Jerzy Ostrowski