Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2 czerwca 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 jest programem wieloletnim, którego rolą jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków.

Priorytet 3 NPRCz 2.0. został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą
o wspieraniu organów prowadzących m.in. placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z §  11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wojewoda podjął decyzję
o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Decyzją Wojewody Małopolskiego szkoły:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu,

- Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu,

-Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica
w Nowym Targu,

- II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół
w Rabce-Zdroju,

- Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

uzyskały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie
52 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, na uzupełnienie lektur oraz serii czytelniczych. Ponadto w ramach programu planuje się zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej.

W ramach Programu będą realizowane działania mające na celu wspieranie
i rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. 

Całość zadania wyniesie 65 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Nowotarskiego
to 13 000,00 zł.