Radni wybrali nowego członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego - XXXII Sesja Rady Powiatu | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Radni wybrali nowego członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego - XXXII Sesja Rady Powiatu

28 czerwca 2021

XXXII Sesja Rady Powiatu, która odbyła się 24 czerwca była pierwszą sesją, po długiej przewie, na której radni spotkali się osobiście. Radni obradowali w trybie stacjonarnym w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem nowego członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Z funkcji zrezygnował Piotr Męderak. Radni powiatu głosami 16 za 3 przeciw i 7 wstrzymujących się przyjęli kandydaturę Tomasza Rajcy, który będzie teraz uczestniczył w obradach zarządu.

Sesja rozpoczęła się stałymi punktami: Starosta Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, Skarbnik dr Joanna Gronkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Rada podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 50 tysięcy zł Gminie Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym, którzy stracili swoje domy w ogromnym pożarze w miejscowości Nowa Biała.

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska przedstawiła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. Omówiła również zmiany związane z przyjęciem zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Następnie Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Marek Wierzba przedstawił sprawozdanie finansowe Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Rok 2020 zamknął się stratą 4 mln 213 tys. zł mówił dyrektor. Łączna suma kosztów w 2020 roku wyniosła ponad 186 mln. W stosunku do roku poprzedniego koszty wzrosły w związku z epidemią Covid-19. O 48% wzrosły koszty środków ochrony osobistej, a zużycie pościeli i środków dezynfekcyjnych wzrosło o ponad 100%. Najwięcej pieniędzy wydano na odzież jednorazową - ponad 2 mln zł, wzrosły również koszty utylizacji jednorazowych materiałów. Szpital w 2020 roku zatrudniał 1335 osób, największą grupę stanowiły pielęgniarki i położne - prawie 400 osób. Szpital otrzymał pomoc od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej – pakiet medyczny I - na zakup sprzętu medycznego oraz ambulansów w kwocie 2 mln 445 tys. zł; pakiet medyczny II w kwocie 2 mln 135 tys. zł oraz z pakiet Społeczny Dom 115 tys. zł. Powiat Nowotarski przekazał 350 tys. zł na zakup aparatury i sprzętu dla pracowni badań genetycznych.

W dalszej części sesji Starosta Krzysztof Faber przekazał na ręce radnego Jana Kuczkowicza Prezesa OSP Jabłonka gratulacje i najlepsze życzenia z okazji 100-lecia powstania jednostki. Uroczystości, na których przekazano sztandar i nowy samochód bojowy, odbyły się w ubiegłą niedzielę 20 czerwca, niestety wielu zaproszonych gości uczestniczyło w tym czasie w pracach sztabu kryzysowego powołanego w związku z pożarem w Nowej Białej.

Sekretarz Powiatu Bartłomiej Garbacz przedstawił informacje, na temat wspólnego komunikatu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosty Nowotarskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu i Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie zasad odbudowy i remontów budynków zniszczonych w wyniku pożaru w miejscowości Nowa Biała. Dokument jest dostępny na stronie www.nowotarski.pl.