Rada Partnerów Klastra Energii „Zielone Podhale” | Wiadomości

Strona główna

Rada Partnerów Klastra Energii „Zielone Podhale”

16 września 2016
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 15 września br. w budynku starostwa miało miejsce spotkanie Rady Partnerów Klastra Energii „Zielone Podhale”. W trakcie posiedzenia przyjęto regulamin Klastra oraz wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Partnerów. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie prof. Tomasz Szmuc z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, która jest koordynatorem przedsięwzięcia. Natomiast wiceprzewodniczącymi zostali starosta Krzysztof Faber i burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło z powiatu nowotarskiego oraz Andrzej Jacek Nowak – wójt Gminy Biały Dunajec z powiatu tatrzańskiego.

Ukonstytuowano także Zespół Sterujący, który będzie ciałem wykonawczym Klastra, odpowiedzialnym m.in. za pozyskiwanie środków na realizację projektów.

W składzie Zespołu Sterującego znaleźli się przedstawiciele wszystkich środowisk reprezentowanych w Klastrze: dr Sławomir Kopeć (AGH) – przewodniczący oraz członkowie: prof. Zbigniew Hanzelka (AGH), Edmund Ciesielka (AGH), Rafał Szkaradziński (Gmina Szaflary), Joanna Gronkowska (Powiat Tatrzański), Wiktor Łukaszczyk (Miasto Zakopane), Wojciech Ignacok (PEC Geotermia Podhalańska S.A), Marcin Skórnóg (ZEW Niedzica), Marek Wierzba (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II).

Ponadto podjęto decyzję o przyjęciu do Rady Partnerów przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Polska Energia S.A.

W dalszej części spotkania podsumowano wizyty studyjne, które odbyły się w Malmö w Szwecji oraz w elektrociepłowni w Krakowie.

W ramach realizowanego projektu Klaster wystąpi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie strategii energetycznej dla Podhala.