Projekt #MłodziMałopolanie.EU | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt #MłodziMałopolanie.EU

14 czerwca 2021

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu wraz z siedemnastoma innymi placówkami z województwa małopolskiego brało udział w realizowanym przez samorząd województwa małopolskiego drugim co do wielkości Regionalnym Programie Operacyjnym w kraju. Do prac nad nowym programem wydatkowania funduszy unijnych na lata 2021-2027 zostali zaproszeni młodzi Małopolanie.

„Małopolskę Przyszłości” tworzyły także liderki projektu w II LO, Klaudia Maniowszak i Daria Wach, uczennice klasy humanistycznej. W ramach przygotowania do udziału w tym złożonym przedsięwzięciu w marcu b.r. Klaudia i Daria przeprowadziły we wszystkich klasach pierwszych prezentacje na temat nowego okresu budżetowego w Unii Europejskiej, wyjaśniając czym jest podpisana między Polską a Komisją Europejską Umowa Partnerstwa, na czym polega polityka spójności, jakie obszary będą objęte szczególnym wsparciem finansowym oraz czym jest Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji.

29 kwietnia odbyły się w formie on-line pierwsze konsultacje. Uroczystej inauguracji projektu dokonał pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Prezentację na temat zasad funkcjonowania UE przedstawiła pani Anna Trojanowska-Smaga. Następnie wykład pt. „Komisja Europejska a prawa podstawowe i wartości europejskie” wygłosił dr Michał Rynkowski przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Drugie konsultacje miały miejsce 7 maja. Rozpoczęły się od prelekcji pani Moniki Biel z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie. Następnie zostały zaprezentowane przygotowane przez uczniów prezentacje na temat wykorzystania funduszy unijnych w poszczególnych powiatach i gminach. Klaudia i Daria przedstawiły wybrane inwestycje zrealizowane w powiecie nowotarskim. W analizę rozwoju powiatu nowotarskiego dzięki funduszom europejskim zaangażowani byli wszyscy uczniowie klas pierwszych II LO, którzy w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie zbierali dokumentację fotograficzną pokazującą rozwój naszego regionu. Oba spotkania zakończyły się konkursami prowadzonymi przez pana Marka Rusinka z RMF MAXXX.

10 maja 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej: Katarzyna Bałucka-Dębska (Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu), Katarzyna Wołos (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) oraz Dominik Piotrowski (Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu) wyjaśnili czym jest Europejski Zielony Ład oraz jakie działania na rzecz zrównoważonej gospodarki planuje Unia Europejska. Uczestnicy poznali założenia Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, którego ambasadorem może stać się każdy z nas, poszerzyli wiedzę o działaniach Komisji Europejskiej w zakresie dyplomacji klimatycznej, wsparcia regionów w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej dzięki wykorzystaniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dowiedzieli się czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz bioróżnorodności jako plan odbudowy przyrody i na czym polega rozwój ekologicznego lotnictwa w Unii Europejskiej.

Na czwartym spotkaniu w dniu 21 maja uczennice II LO zaprezentowały opracowanie wyników sondy ulicznej przeprowadzonej na nowotarskim rynku, w której pytały mieszkańców naszego regionu o kwestie związane z ekologią i działaniami na rzecz klimatu. W przygotowaniu materiału pomagała Melanie Garlewicz kl. 1b.

Małopolska jako jedyny region w kraju stworzyła radę Młodych Małopolan, która weszła w otwarty dialog z Zarządem Województwa w kwestiach związanych z planowaniem rozwoju regionu i wydatkowania Funduszy Europejskich w kolejnych latach. Uczennice i uczniowie II LO w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie wzięli bardzo aktywny udział w dyskusji oraz ankiecie na temat postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce oraz oczekiwanych kierunków rozwoju Małopolski w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. O udział w tym badaniu poprosiliśmy także uczennice i uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Dyrekcji, nauczycielom i uczniom tych szkół bardzo dziękujemy za współpracę i włączenie się w działania projektowe.

25 maja 2021 r. odbyło się piąte, ostanie już spotkanie w ramach projektu #MłodziMałopolanie.EU. Wydarzenie było poświęcone edukacji, wyzwaniom rynku pracy i tematom społecznym. Młodzież miała okazję, żeby porozmawiać i wymienić poglądy. W ramach projektu #MłodziMalopolanie.EU Zarząd Województwa Małopolskiego analizował potrzeby i oczekiwania młodych ludzi dotyczące kształtu nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości”.

31 maja 2021 r. w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Liderzy projektu z 18 małopolskich szkół średnich razem z opiekunami zgromadzili się na uroczystym spotkaniu w gmachu krakowskiego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego. Podsumowania projektu i wręczenia dyplomów dokonał pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W ramach wydarzeń towarzyszących goście zwiedzili wystawy ,,W stronę światła” i ,,W stronę ciemności” w WOMAI Kraków Centrum Nauki i Zmysłów oraz ekspozycję ,,Historia pieniądza” w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP.

tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu