Program wyrównywania różnic między regionami III | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami III

5 stycznia 2023
Zdjęcie 1

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2023 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe
na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.

Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 • obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

W celu uzyskania dofinansowania w ramach w/w Programu niezbędne jest złożenie wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Program wyrównywania różnic między regionami III
 2. Zasady dotyczące obszaru_B_C_D_F_G
 3. Kierunki działań oraz warunki brzegowe
 4. Wykaz powiatów_% dofinansowania
 5. Wniosek projektodawcy
 6. Projekt umowy beneficjenta z powiatem
 7. U-113_2022_Zarządu PFRON

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępne są na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/

Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D i F należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, w BIURZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (POKÓJ 4.22 - III PIĘTRO) w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2023 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje dot. Programu:
Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
tel: (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl