Pozycja szkół prowadzonych przez Powiat Nowotarski w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Pozycja szkół prowadzonych przez Powiat Nowotarski w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021

1 lutego 2021

W styczniu 2021 r. ogłoszone zostały wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021.

W kategorii techników najwyższe miejsce zajęło Technikum Informatyczne im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdrój uzyskując 46 pozycję wśród techników w rankingu ogólnopolskim i 8 pozycję wśród szkół z województwa Małopolskiego. Uzyskało również znak jakości Złota Tarcza przyznawany dla  200 najlepszych polskich liceów i techników, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości ich pracy. Ponadto Technikum to zajęło 17 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników 2021.

Kolejne technika w rankingu:

Nazwa szkoły

Miejsce w rankingu ogólnopolskim

Miejsce w rankingu wojewódzkim

Znak jakości

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

48

9

Złota Tarcza

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu im. Władysława Orkana

163

27

Srebrna Tarcza

Technikum im. Prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

231

41

Srebrna Tarcza

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

268

49

Srebrna Tarcza

Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

275

51

Srebrna Tarcza

 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych uplasowało się ponadto na 88 miejscu
w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników. Pozostałe technika wyróżnione w tej kategorii to:  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1, które  zajęło 175 miejsce,  Technikum Nr 1 w Zespole Szkól Technicznych, które zajęło 290 miejsce . Ranking uwzględnia technika, w których maturę w 2020 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

W kategorii liceów ogólnokształcących najwyżej uplasowało się I LO im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu zajmując 28 miejsce w rankingu małopolskim i  330 miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz uzyskując znak jakości Srebrna Tarcza. Ponadto szkoła została ujęta w Rankingu szkół olimpijskich: zajmując 167 miejsce. W rankingu zostały uwzględnione wyniki 46 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020.

 Kolejne licea ogólnokształcące w rankingu:

Nazwa szkoły

Miejsce w rankingu ogólnopolskim

Miejsce w rankingu wojewódzkim

Znak jakości

II LO im. Ks. Prof. Tischnera w Rabce-Zdrój

338

29

Srebrna Tarcza

I LO im. E. Romera w Rabce-Zdrój

525

49

Brązowa Tarcza

II LO im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

657

64

Brązowa Tarcza

LO im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

954

89

Brązowa Tarcza

LO w Zespole Szkół w Jabłonce im. Bohaterów Westerplatte

Powyżej 1000

102

-

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Szczegółowe informacje www.prespektywy.pl

Serdeczne gratulacje dla wszystkich szkół za osiągnięte wyniki, które świadczą to bardzo dobrej pracy nauczycieli, uczniów i dyrektorów tych placówek. 

Oprac. Marta Skawska