Powiatowy Dzień Strażaka | Wiadomości

Strona główna

Powiatowy Dzień Strażaka

17 maja 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 16 maja br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Targu, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na spotkaniu obecny był Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisława Nowak, który przyjechał złożyć życzenia z okazji święta strażaków oraz podziękować za pomoc w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży.

Gratulacje i podziękowania dla strażaków przekazali również zaproszeni goście Poseł na Sejm RP i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie Edward Siarka, Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu nowotarskiego a także przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu mł. bryg. Mariusz Łaciak w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok, jak również mijające 25-lecie PSP, przedstawił osiągnięcia nowotarskich strażaków i wyzwania, które czekają przed PSP. Komendant podziękował również strażakom i pracownikom cywilnym za wzorową pracę, a także przedstawicielom władz obecnym na spotkaniu, za dobrą współpracę ze strażą pożarną oraz wspieranie strażaków w codziennej służbie i finansową pomoc na modernizację bazy sprzętowej, zarówno w PSP jak i OSP.

Zwieńczeniem uroczystości było przyznanie wyróżnień w podziękowaniu za całoroczną służbę. Poniżej znajduję się lista odznaczonych:


Zdjęcia: Michał Adamowski, Zbigniew Krauzowicz.