Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz-Niedzica oraz drogę powiatowa nr 1664K Harkabuz-Piekielnik | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz-Niedzica oraz drogę powiatowa nr 1664K Harkabuz-Piekielnik

25 czerwca 2024

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz-Niedzica oraz drogę powiatowa nr 1664K Harkabuz-Piekielnik

W ramach realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1642K w miejscowości Łapsze Niżne i 1664K w miejscowości Podszkle które obejmować będą w szczególności:

1) wymianę podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regeneracją nawierzchni bitumicznych siatkami,

2) przebudowę innych części drogi wraz z umocnieniami korpusu:

rowów i skarp wraz robotami towarzyszącymi, oraz niezbędną przebudową zjazdów i potencjalnie kolidujących z robotami urządzeniami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi niezwiązanymi z potrzebami zarządzania, drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) wykonanie poboczy,

4) wykonanie odwodnienia powierzchniowego i przebudowa ścieku,

5) wykonanie elementów bezpieczeństwa:

poręczy ochronnych sztywnych, barier ochronnych stalowych, barieroporęczy ochronnych stalowych,

6) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2024r.

Wykonawca robót budowlanych: Kiernia Spółka z o. o z Ratułowa

Wartość robót budowlanych: 7 097 451,05 PLN

Wartość dofinansowania: 6 742 578,50 PLN