Powiat Nowotarski otrzymał promesę na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | Wiadomości

Strona główna

Powiat Nowotarski otrzymał promesę na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

2 maja 2018
Zdjęcie 1

30 kwietnia w Nowym Sączu minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber otrzymał promesę w wysokości 3 mln 230 tys. zł na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Długopole – Pieniążkowice - Piekielnik w miejscowości Długopole, który został uszkodzony przez intensywne opady atmosferyczne w 2011 roku.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału kolejnej transzy środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały promesy ogółem na kwotę 12 670 000,00 zł, w tym:
- gminy: 6 170 000,00 zł,
- powiaty: 6 500 000,00 zł.

Promesy przyznano łącznie 10 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 8 gminom oraz 2 powiatom na realizację łącznie 25 zadań, w tym:
- gminy: 22 zadania (odbudowa/remont dróg gminnych, odbudowa przepustów),
- powiaty: 3 zadania (odbudowa mostu, remont dróg powiatowych).

 

Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.