Powiat Nowotarski Liderem Współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiat Nowotarski Liderem Współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

19 listopada 2021

W dniu 17 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Usługi społeczne przyszłości - jak budować skuteczny system wsparcia”. Podczas tego spotkania Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu oraz Aneta Wójcik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu odebrali statuetkę Lidera Współpracy oraz podziękowanie za realizację wraz z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Był to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przystąpiło do realizacji projektu w 2018 r.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych obszarów - rynku pracy, systemu oświaty, systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji.


Realizację projektu zakończono w roku 2021. W jego ramach uczestnicy otrzymali wsparcie edukacyjne kadr systemu pomocy i integracji społecznej oraz innych współpracujących instytucji, w szczególności poprzez organizację konferencji edukacyjnych, spotkań konsultacyjnych i edukacyjnych, szkoleń i warsztatów superwizji oraz wsparcie animatora - moderatora w zawiązywaniu i funkcjonowaniu partnerskich zespołów kooperacyjnych.