Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowotarskiego

19 stycznia 2023
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Komisja Edukacji Rady Powiatu Nowotarskiego realizując złożone w planie pracy wizyty w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski w dniu 18 stycznia 2023 r. odbyła posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu oraz w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.  

Komisja zapoznała się z informacjami dyrektorów na temat organizacji jednostek, zatrudnionej kadry, sukcesów szkół, potrzeb remontowych i inwestycyjnych. Członkowie Komisji zostali oprowadzeni po terenie jednostek. Dyrektorzy jednostek pokazali posiadane przez szkoły elementy zaplecza dydaktycznego, pomoce dydaktyczne, pracownie kształcenia ogólnokształcącego oraz zawodowego a w Specjalnym Ośrodku również miejsca prowadzenia terapii, w tym w salę doświadczania świata i sale integracji sensorycznej.

Uczniowie realizujący kształcenie zawodowe obejmujące przygotowywanie posiłków pochwalili się swoimi umiejętnościami przygotowując smaczny poczęstunek wraz z nakryciem stołów.