Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji

20 listopada 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Komisja Edukacji  Publicznej kontynuując objazd szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski w dniu 17 listopada 2023 r. odwiedziła siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Seweryna Goszczyńskiego.

Dyrektor Poradni Bożena Olcoń-Chlebek przedstawiła działania placówki w zakresie diagnozy, terapii, orzekania dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Przedstawiła również działania kierowana na rzecz nauczycieli m in. działalność sieci współpracy dla logopedów, pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, wsparcie dla dyrektorów oraz rodziców uczniów, w tym działania na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy. Opisała podnajmowane przez siebie działania na rzecz stałej poprawy jakości i standardu oferowanych przez placówkę usług.  Zwróciła uwagę na wsparcie finansowe i duże zrozumienie potrzeb jednostki przez organ prowadzący. W zakresie wyzwań stojących przed jednostką zwróciła uwagę na brak kadry – zwłaszcza nauczycieli psychologów, konieczność zwiększenia poziomu wynagrodzeń nauczycieli (w tym dodatków). W obszarze inwestycyjnym, z uwagi na stałe zwiększanie zapotrzebowanie na działania poradni,  podkreśliła konieczność zwiększenia powierzchni placówki oraz wymianę ogrodzenia wokół budynku. Komisja zapoznała się również z bazą lokalową jednostki.

Dyrektor ZSO1 Marta Sokołowska przedstawiła działalność edukacyjną i wychowawczą jednostki, sukcesy uczniów i nauczycieli, w tym bardzo wysokie wyniki nauczania i coroczną wysoką zdawalność egzaminów maturalnych, dużą liczbę egzaminów zdawanych na poziomie 100%. Podkreśliła profesjonalizm i duże zaangażowanie nauczycieli szkoły, zarówno w obszarze nauczania, jak i wychowania. Opisała ofertę edukacyjną jednostki, zmiany wprowadzone w ostatnim czasie, wprowadzenie nowych propozycji rozszerzeń, ofertę zajęć dodatkowych. Zwróciła uwagę na specyficzne problemy uczniów i realizowane wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.  Opisała współpracę z uczelniami wyższymi, udział w projektach zewnętrznych oraz zaangażowanie nauczycieli, uczniów i kadry kierowniczej w przygotowanie imprez szkolnych m.in. Dzień Patrona, Apel Poległych.  W zakresie potrzeb inwestycyjnych zwróciła uwagę Komisji na problemy wynikające z umiejscowienia siedziby jednostki w zabytkowym, ponad 100 letnim budynku, który wymaga nakładów m.in. w zakresie remontu elewacji oraz instalacji wewnętrznych. Niezbędne jest też stałe doposażanie obiektu w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wymiana mebli szkolnych, remont i przeorganizowanie pomieszczenia biblioteki, malowanie pomieszczeń, zwiększenie liczby toalet. Aktualnie wykonywana jest winda, która dostosuje obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komisja zwiedziła siedzibę jednostki.