Policja apeluje o kulturalny doping | Wiadomości

Strona główna

Policja apeluje o kulturalny doping

23 marca 2018
Zdjęcie 1

Dzisiaj tj. 23 marca o godzinie 18:00 zostanie rozegrany ostatni mecz w Nowym Targu o brązowy medal Polskiej Hokej Ligi,  pomiędzy TatrySki Podhale Nowy Targ  - Comarch Cracovia.

Policja ponownie przypomina o zachowaniu zgodnym z prawem i regulaminem imprezy masowej oraz o odpowiedzialności prawnej i zachęcamy do kulturalnego kibicowania swojej drużynie.

Należy pamiętać, że na mecze chodzą również rodziny z dziećmi i młodzież, a to właśnie od dorosłych czerpią wzorce do naśladowania. Mecze hokejowe mają charakter imprezy masowej, na której obowiązuje regulamin zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

Kodeks wykroczeń :

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 51.§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2.Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art.8a.

Przepisy karne zawarte są w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych - art. 54, art.55, art.56, art.57, art.57a, art. 58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.65a, art.66, art.67, art.68.