Patrioci Podhala i Orawy - podsumowanie projektu Stowarzyszenie Historii Spytkowic | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Patrioci Podhala i Orawy - podsumowanie projektu Stowarzyszenie Historii Spytkowic

5 października 2021

 

Stowarzyszenie Historii Spytkowic przy wsparciu  Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZP ,,Błyskawica” w sierpniu i wrześniu br. realizowało projekt pn. ,,Patrioci Podhala i Orawy 2020”.  Tematyka projektu oscylowała wokół II wojny światowej i powojennego podziemia antykomunistycznego. W zlotach, rajdach, sztafetach i biegach  sportowych młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju i szkół podstawowych zdobywała i ugruntowywała wiedzę historyczną. W działaniach sprawnościowych sprawdzała swą tężyznę fizyczną i mogła pochwalić  wiedzą topograficzną i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Radość i aktywność uczniów w tych żywych lekcjach historii była współmierna do trudu i pracy włożonej przez organizatorów w organizację tych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za udział, wsparcie i pomoc:
Nauczycielom i uczniom szkół podstawowych i I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju
Panu Wiceministrowi, Pełnomocnikowi Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa – Edwardowi Siarce.
Wojsku – 4  Warmińsko - Mazurskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej im. kpt. 
Gracjana Fróga.
Władzom wojewódzkim  – przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego - Panu  Marcinowi Tatarze.
Władzom Powiatu Nowotarskiego  – Staroście Nowotarskiemu  Panu Krzysztofowi Faberowi
Wójtowi Gminy Szaflary -  Panu Rafałowi Skaradzińskiemu
Wójtowi Gminy Jordanów - Panu Arturowi Kudzi
Wójtowi Gminy Spytkowice - Panu Ryszardowi Papankowi
Przewodniczącemu Rady Gminy Spytkowice -  Panu Józefowi Kościelniakowi
Sekretarzowi Gminy Spytkowice -  Pani Grażynie Wojdyła  
Panu dr Józefowi Brynkusowi
Panu Michałowi Cielebonowi
Ochotniczej Straży Pożarnej Spytkowicach.