Organizacja bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży w obszarze powiatu nowotarskiego w 2022 r. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Organizacja bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży w obszarze powiatu nowotarskiego w 2022 r.

22 czerwca 2022

W dniu 22 czerwca 2022 r. w starostwie, odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowotarskiego, wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem posiedzenia była „Organizacja bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży w obszarze powiatu nowotarskiego w 2022 r.”

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z właściwą organizacją i bezpieczeństwem wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć zapewniających: odpowiednią organizację placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym właściwy nadzór nad jego przygotowaniem i przebiegiem, należyty stan techniczny obiektów zamieszkania, sportowych i innych miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w akcji letniego wypoczynku, bezpieczne warunki sanitarno-epidemiologiczne bazy noclegowej i stołówek, właściwą ochronę przeciwpożarową obiektów letniego wypoczynku, zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględ­nieniem miejscowości wypoczynkowych, bieżącą współpracę z Kuratorium Oświaty Delegatura Nowy Targ – służb, inspekcji, straży i innych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo letniego wypoczynku,  gotowość służb, inspekcji i straży do działań podczas letniego sezonu wypoczynkowego na terenie powiatu.

Służby i inspekcje działające na obszarze powiatu nowotarskiego nadzorować będą wszelkiego rodzaju formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.