Nowy chodnik w Skrzypnem | Wiadomości

Strona główna

Nowy chodnik w Skrzypnem

11 sierpnia 2017
1
2
3
4
5

W Skrzypnem zakończono prace związane z budową nowego chodnika i poszerzeniem pasa drogi. 10 sierpnia Wicestarosta Władysław Tylka, Urzędujący Członek Zarządu Bogusław Waksmundzki oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Waniczek i wicedyrektor Krzysztof Szlaga wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy Szaflary Krzysztofem Kowalczykiem oraz wykonawcą drogi, pojechali na odbiór techniczny wykonanego odcinka.

Inwestycja pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w km od 1+074,00 do 1+673,00 w miejscowości Skrzypne, realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in. wykonanie nowego chodnika o długości ok. 600 m, poszerzenie jezdni, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, modernizację odwodnienia.

Wykonawcą zadania jest firma LHU Leszek Bednarczyk. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 571 948,27 zł i sfinansowany zostanie ze środków w ramach PROW w wysokości 363 930,00 zł oraz współfinansowany ze środków budżetu Gminy Szaflary i Powiatu Nowotarskiego.