„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów, gmina Czarny Dunajec” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów, gmina Czarny Dunajec”

30 września 2021

 „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów, gmina Czarny Dunajec

Projekt pn.: „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów, gmina Czarny Dunajec” w ramach dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na rok 2020.

Cel projektu:

Celem prac była modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków mająca za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacja użytków. Po wykonaniu tych prac powstała zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków, pozwalająca na pełne prowadzenie
i udostępnianie danych w technologii informatycznej.

Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa – 700 000,00 zł.

Okres realizacji: od 28.05.2020 r. do 30.06.2021 r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz udostępnienie nowych usług.