„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Maruszyna, gmina Szaflary” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Maruszyna, gmina Szaflary”

30 września 2021

 „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Maruszyna, gmina Szaflary

Projekt pn.: „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Maruszyna, gmina Szaflary” w ramach dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na rok 2016.

Cel projektu:

Celem prac była modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków mająca za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacja użytków. Po wykonaniu tych prac powstała zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków, pozwalająca na pełne prowadzenie
i udostępnianie danych w technologii informatycznej.

Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa – 470 000,00 zł.

Okres realizacji: od 04.04.2016 r. do 20.12.2016 r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz udostępnienie nowych usług.