Minister Infrastruktury w Skawie | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Minister Infrastruktury w Skawie

22 czerwca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W sobotę 20 czerwca br. do Skawy przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na zaproszenie Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.

W spotkaniu uczestniczyli również posłanka Anna Paluch, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Wierzba, radni Powiatu Nowotarskiego  wraz z wicestarostą Bogusławem Waksmundzkim i Przewodniczącym Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeuszem Rafaczem oraz licznie zebrani włodarze gmin z terenu powiatu, a także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik.

Wizyta odbyła się w miejscu szczególnym dla Powiatu Nowotarskiego, bowiem właśnie w Skawie trwa gruntowna modernizacja dróg, w dużej części finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych zarządzanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

W 2019 roku zakończyła się tu rozbudowa odcinka drogi powiatowej na długości 1 892 m. Zadanie obejmowało budowę chodnika lewo i prawostronnego, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę skrzyżowań, budowę poszerzeń jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów drogowych, przełożenie rowu ziemnego na rów umocniony, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę sieci elektrycznej w miejscach kolizji z inwestycją, przebudowę sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z inwestycją. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła 6 984 164,02 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiło 2 997 548,00 zł a dotacja z Gminy Raba Wyżna wyniosło 1 500 000,00 zł.

W 2020 roku rozbudowa jest kontynuowana w miejscowościach Skawa i Spytkowice na odcinku o długości 1430,47 m. Szacunkowa wartość zadania to 5 645 000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 1 769 866,00 zł a dotacje z Gminy Raba Wyżna i Gminy Spytkowice wynoszą odpowiednio po 200 000,00 zł.

Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, zwracając się do ministra, dziękował za dobrą współpracę w ramach również innych inwestycji finansowanych z FDS oraz wskazywał na ciągle ogromne potrzeby samorządów lokalnych w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej.

Poseł Edward Siarka także podziękował przedstawicielowi rządu za ogromne wsparcie dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Minister Adamczyk w swoich wypowiedziach odnosił się do przyjętego 16 czerwca br. przez Radę Ministrów Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku. Przedstawił plany inwestycyjne związane z przebudową drogi krajowej S7 Rabka-Zdrój – Chyżne, plany rozbudowy dróg powiatowych i gminnych oraz budowy obwodnic Nowego Targu, Zakopanego, Czarnego Dunajca, Chochołowa oraz Jabłonki.

Poruszono też kwestie rozbudowy linii kolejowej Kraków – Zakopane, zaprezentowano propozycję modernizacji bazy transportowej, połączeń komunikacyjnych i ścieżek rowerowych. Zrealizowanie wszystkich inwestycji zawartych w programie dla Podtatrza daje szansę na kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych na naszym terenie, o co zabiegają mieszkańcy i o czym marzą turyści pragnący komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do regionu, który oferuje im bogactwo atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Na zakończenie minister oraz zaproszeni goście skorzystali ze smacznego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skawie. Wiele potraw było przygotowanych na bazie bobu, z którego uprawy Skawa słynie od pokoleń.