MILIONY NA INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE NOWOTARSKIM W LATACH 2020-2023 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

MILIONY NA INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE NOWOTARSKIM W LATACH 2020-2023

11 października 2023
Zdjęcie 1

Do priorytetowych inwestycji realizowanych przez Powiat Nowotarski należy poprawa infrastruktury drogowej. Najbardziej pożądanymi przez mieszkańców oraz mającymi niewątpliwy wpływ na rozwój naszego regionu są liczne modernizacje infrastruktury drogowej, których realizacja znacznie zwiększyła dostępność komunikacyjną, tak istotną w przypadku naszego powiatu o charakterze głównie turystycznym.

Pragnę poniżej przedstawić najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane oraz zaplanowane na 2024 rok, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu nowotarskiego.

 1. Z Funduszu Leśnego łącznie uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 7,39 mln zł na realizację następujących projektów:
 • Remont drogi powiatowej Łopuszna Dursztyn w miejscowościach Krempachy i Dursztyn – dofinansowanie 3,5 mln zł.
 • Remont drogi powiatowej Raba Wyżna – Klikuszowa w miejscowości Klikuszowa - dofinansowanie 0,84 mln zł.
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica w miejscowości Szczawnica-Jaworki - dofinansowanie 0,05 mln zł.
 • Remont drogi powiatowej Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz i Podsarnie - dofinansowanie 3 mln zł.
 1. Z programu Polski Ład łącznie uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 34,4 mln zł na realizację następujących projektów:
 • Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin w miejscowości Ochotnica Dolna/Górna - dofinansowanie 14,2 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Rogoźnik – Ciche w miejscowości Ciche oraz Czarny Dunajec– Poronin w miejscowości Ratułów- dofinansowanie 4,8 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna - dofinansowanie 2 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Jordanów – Spytkowice w miejscowości Spytkowice - dofinansowanie 1,9 mln zł.
 • W ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego przewiduje się roboty m.in. w zakresie drogi powiatowej w miejscowości Podszkle – dotychczasowej drogi gruntowej.
 1. Z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 2,4 mln zł na realizację następujących projektów:
 • Przebudowa drogi powiatowej Lipnica Wielka – Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka - dofinansowanie 2,4 mln zł.
 1. Z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg łącznie uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 33,6 mln zł na realizację następujących projektów:
 • Przebudowa drogi powiatowej Jabłonka -  Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała - dofinansowanie 3,5 mln zł.
 • Remont drogi powiatowej Ludźmierz - Pyzówka w miejscowości Pyzówka - dofinansowanie 0,75 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec – Poronin w miejscowości Ratułów - dofinansowanie 0,79 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice - dofinansowanie 0,8 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nowa Biała – Białka Tatrzańska w miejscowości Nowa Biała - dofinansowanie 0,79 mln zł.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Krościenko n.D. – Szczawnica w  miejscowości Szczawnica - dofinansowanie 2,9 mln zł.
 • W ostatnim czasie realizowany projekt Rozbudowa drogi powiatowej Skrzypne – Szaflary- Ostrowsko w miejscowości Szaflary- dofinansowanie 5,5 mln zł.
 • W ostatnim czasie realizowany projekt Rozbudowa drogi powiatowej Ząb –Ratułów – Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche- dofinansowanie 4,7 mln zł.
 1. Z Rezerwy Subwencji Ogólnej łącznie uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 2,4 mln zł na realizację następujących projektów:
 • Rozbudowa drogi powiatowej Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie - dofinansowanie 2,4 mln zł.

               Realizacja wszystkich inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, ale także dzięki prowadzonej wewnętrznej powiatowej dyscyplinie finansowej oraz owocnej współpracy ze strony Rady Powiatu, władz szczebla ministerialnego, wojewódzkiego - Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego, powiatowego i gminnego. Środki zostały pozyskane dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów z naszego terenu: Pani Poseł Anny Paluch, Pana Posła Andrzeja Guta-Mostowego, Pana Posła Edwarda Siarki oraz Pana Senatora Jana Hamerskiego. Szczególne podziękowania należą się Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikowi Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Panu Edwardowi Siarce, który szczególnie zaangażował się w pozyskanie środków z Funduszu Leśnego.

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI DROGOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

– łącznie uzyskana kwota dofinansowania 33,6 mln zł (łączna wartość zadań 78,04 mln zł)

Nazwa projektu

Miejscowość realizacji

FINANSOWANIE

całość

dofinansowanie  programu

Rozbudowa drogi powiatowej Groń - Trybsz – Niedzica wraz z budową mostu  w miejscowości Trybsz

Trybsz

17,2 mln zł

6,6 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Szaflary –Ząb w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna

Szaflary i Bańska Niżna

3,2 mln zł

1,7 mln zł

Rozbudowa Drogi Powiatowej Jabłonka-Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Lipnica Mała

3 mln zł

1,6 mln zł

Rozbudowa Drogi Powiatowej Rabka Zdrój - Ponice  w miejscowości Ponice

Ponice

4,9 mln zł

2,4 mln zł

Przebudowa Drogi Powiatowej Lipnica Wielka -Przywarówka

w miejscowości Lipnica Wielka

Lipnica Wielka

1,7 mln zł

0,87 mln zł

Przebudowa Drogi Powiatowej
Jabłonka Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Lipnica Mała

8,4 mln zł

3,5 mln zł

Remont drogi powiatowej Ząb - Ratułów - Ciche -
Chochołów w miejscowości Ciche i Chochołów

Ciche, Chochołów

0,97 mln zł

0,76 mln zł

Remont drogi powiatowej Ludźmierz - Pyzówka
w miejscowości Pyzówka

Pyzówka

0,97 mln zł

0,75 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec –Poronin w miejscowości Ratułów

Ratułów

1 mln zł

0,79 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice

Spytkowice

1 mln zł

0,8 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Nowa Biała - Białka Tatrzańska w miejscowości Nowa Biała

Nowa Biała

1 mln zł

0,79 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Szaflary

Szaflary

11,4 mln zł

5,5 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche

Ciche

9,9 mln zł

4,7 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Krościenko n.D.- Szczawnica w miejscowości Szczawnica

Szczawnica

13,4 mln zł

2,9 mln zł

 

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

- łącznie uzyskana kwota dofinansowania 2,4 mln zł

Nazwa projektu

Miejscowość realizacji

FINANSOWANIE

całość

dofinansowanie  programu

Rozbudowa drogi powiatowej Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie

Podsarnie

6,2 mln zł

2,4 mln zł

 

FUNDUSZ LEŚNY

- łącznie uzyskana kwota dofinansowania 7,39 mln zł (łączna wartość zadań 8,9 mln zł)

Nazwa projektu

Miejscowość realizacji

FINANSOWANIE

całość

dofinansowanie  programu

Remont drogi powiatowej Łopuszna - Dursztyn w miejscowościach Kremapachy i Dursztyn

Krempachy, Dursztyn

4,4 mln zł

3,5 mln zł

Remont drogi powiatowej Raba Wyżna - Klikuszowa w miejscowości Klikuszowa

Klikuszowa

1,1 mln zł

0,84 mln zł

Remont nawierzchni drogi powiatowej Krościenko-Szczawnica w miejscowości Szczawnica - Jaworki

Szczawnica

0,1 mln zł

0,05 mln zł

Remont drogi powiatowej Raba Wyżna – Podwilk             w miejscowości Harkabuz i Podsarnie

Harkabuz, Podsarnie

3,3 mln zł

3 mln zł

 

POLSKI ŁAD

- łącznie uzyskana kwota dofinansowania 34,4 mln zł (łączna wartość zadań 43,4 mln zł)

Nazwa projektu

Miejscowość realizacji

FINANSOWANIE

całość

dofinansowanie  programu

Rozbudowa, Modernizacja,
Likwidacja Skutków Powodzi Na Drodze
Powiatowej Nr 1637K Stanowiącej
Strategiczny Ciąg Komunikacyjny
dla Regionu Pienin

Ochotnica Dolna/Górna

16,1 mln zł

14,2 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Rogoźnik–Ciche                    w m. Ciche oraz Czarny Dunajec–Poronin                            w m. Ratułów

Ratułów

7 mln zł

4,8 mln zł

Przebudowa drogi powiatowej Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna

Raba Wyżna

2,1 mln zł

2 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Jordanów - Spytkowice  w miejscowości Spytkowice

Spytkowice

2,1 mln zł

1,9 mln zł

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego - w ramach zadania przewiduje się roboty m.in. w zakresie drogi powiatowej nr 1682K w  miejscowości Podszkle

na terenie Powiatu

8,5 mln zł

7,9 mln zł

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

– łącznie uzyskana kwota dofinansowania 2,4 mln zł (łączna wartość zadań 5,5 mln zł)

Nazwa projektu

Miejscowość realizacji

FINANSOWANIE

całość

dofinansowanie  programu

Przebudowa drogi powiatowej Lipnica Wielka - Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka

Lipnica Wielka

5,5 mln zł

2,4 mln zł