Miejski żłobek w Czarnym Dunajcu oficjalnie otwarty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Miejski żłobek w Czarnym Dunajcu oficjalnie otwarty

17 maja 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem oficjalnie otwarty został miejski żłobek w Czarnym Dunajcu. Nowej placówce patronować będą Maria i Lech Kaczyńscy. W jej uroczystym uruchomieniu uczestniczyli: posłowie Patryk Wicher, Anna Paluch, Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski oraz drugi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Powiat Nowotarski reprezentował Przewodniczący Rady -Tadeusz Rafacz oraz Radni Powiatu Nowotarskiego: Maria Domagała, Julian Stopka, Jacek Stopka-Studencki.

Przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu powstał nowoczesny budynek. To w jego progach znajdzie miejsce opieki i rozwoju nawet 80 najmłodszych mieszkańców gminy.
Budynek powstał dzięki wsparciu środków rządowych. W wyniku II konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Czarny Dunajec pozyskała na ten cel 2 mln zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie nieco ponad 7,4 mln zł.

Miejski żłobek w Czarnym Dunajcu to pierwszy tak nowoczesny obiekt na Podhalu. Spełnia on najwyższe standardy usług opieki nad najmłodszymi dziećmi i jest też dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Miejsce to sąsiaduje z budynkiem przedszkola, z którym dzieli wspólną kotłownię. Pamiętano także o odpowiednim zapleczu gastronomicznym i najbliższym otoczeniu. Powstały parking i plac zabaw.

- W tegorocznej edycji rządowego programu „Maluch+” gmina Czarny Dunajec otrzymała łącznie niemal 5,7 mln zł, w tym ponad 3,2 mln zł dedykowane jest na utworzenie nowych miejsc, a blisko 2,5 mln zł przyznanych zostało na ich funkcjonowanie. O tym, jak bardzo potrzebne było utworzenie miejskiego żłobka w Czarnym Dunajcu, świadczy najlepiej ogromne zainteresowanie ze strony opiekunów najmłodszych mieszkańców. Zadeklarowano chęć korzystania ze żłobka dla wszystkich dostępnych miejsc – powiedział wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

- Żłobek to sukces nas wszystkich – całej naszej lokalnej społeczności. Dla mnie osobiście to świadectwo wiarygodności wyborczej - powiedział burmistrz Marcin Ratułowski.

Otwarcie żłobka opóźniło się. Pierwotnie planowane było na luty - marzec tego roku, ale ostatecznie termin wyznaczono na połowę maja 2023 r. i Jak tłumaczyli przedstawiciele samorządu, było to związane z koniecznością oczekiwania na rozstrzygnięcie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i udział gminy w rządowym programie Maluch+. Pozwoli on obniżyć czesne za pobyt dziecka w żłobku. Dyrektorem żłobka jest Izabela Gniewek.


Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki