KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

14 stycznia 2020
Zdjęcie 1

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 16 stycznia 2020r.

Na terenie Powiatu Nowotarskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona

w dniach od 11 lutego do 16 kwietnia 2020r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2001 roku tzw. „rocznik podstawowy”. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000 tzw. „roczniki starsze”, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1996 -2001 – absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gminie z terenu Powiatu Nowotarskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (I piętro) w Nowym Targu,

(stary budynek Urzędu Gminy Nowy Targ)

przy ul. Bulwarowej 9 w Nowym Targu

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  1. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  1. aktualną fotografię bez nakrycia głowy,
  2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

P L A N

pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowotarskiego

w 2020 roku

Lp.

Miasto/Gmina

Termin pracy

Powiatowej Komisji Lekarskiej

(za wyjątkiem 10.04.2020r., sobót

i dni świątecznych)

1.

MIASTO

NOWY TARG

11.02.-19.02.

(7 DNI)

2.

MIASTO

RABKA-ZDRÓJ

20.02.- 24.02.

(3 DNI)

3.

GMINA

CZARNY DUNAJEC

25.02.-03.03.

(6 DNI)

4.

GMINA

SZAFLARY

04.03.-06.03.

(3 DNI)

5.

GMINA

RABA WYŻNA

09.03.-11.03.

(3 DNI)

6.

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

12.03.-13.03.

(2 DNI)

7.

GMINA

NOWY TARG

16.03.-23.03.

(6 DNI)

8.

MIASTO I GMINA

SZCZAWNICA

24.03.-25.03.

(1,5 DNIA)

9.

GMINA

SPYTKOWICE

25.03.-26.03.

(1,5 DNIA)

10.

GMINA

KROŚCIENKO N.D

27.03.-30.03.

(1,5 DNIA)

11.

GMINA

LIPNICA WIELKA

30.03-31.03

(1,5 DNIA)

12.

GMINA

JABŁONKA

01.04.-06.04.

(4 DNI)

13.

GMINA

CZORSZTYN

07.04.-08.04.

(2 DNI)

14.

GMINA

OCHOTNICA DOLNA

09.04.-14.04.

(2 DNI)

15.

Kwalifikacja wojskowa kobiet

15.04

(1 DZIEŃ)

16.

Dzień rezerwowy

16.04

(1 DZIEŃ)

Czas pracy komisji: 8.00 – 12.00

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1541 i 2020).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1981).