Konkurs na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP”

2 września 2021
Konkurs na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP” wciąż trwa!
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek, po konsultacji z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, postanowił wydłużyć termin zgłoszeń w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP” do 10 września 2021 r. Decyzja została podjęta w związku z otrzymaniem licznych zgłoszeń i wniosków o przedłużenie terminu
na przesyłanie zgłoszeń, argumentowanych sytuacją pandemiczną oraz trwającym sezonem urlopowym.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

Celem konkursu na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP” jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.