XV Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XV Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

1 lipca 2014
Zdjęcie 1
Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy oraz przedsiębiorstwa do wzięcia udziału pierwszej odsłonie XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Rozpoczął się nabór zgłoszeń w dwóch nowych podkategoriach:

Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom – adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) więcej o podkategorii

Promotor Ekologii - adresowana do podmiotów gospodarczych więcej o podkategorii

Podkategorie ściśle związane są z działaniami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych.

Dzięki podziałowi na podkategorie Konkurs obejmuje swym zasięgiem samorządy z całej Polski oraz przedsiębiorców, w tym projektantów, architektów (również – architektów zieleni), audytorów energetycznych, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Cele konkursu:

Promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych , szczególnie w kontekście zmian klimatu,
Zachęcenie samorządów i przedsiębiorstw do podejmowania inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju , polepszenia jakości życia mieszkańców, ukazywanie różnorodności działań (gospodarka wodna, odpadami, ochrona powietrza) podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
Zachęcenie podmiotów samorządów, przedsiębiorców do osiągania standardów i dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze,
Promowanie sprawdzonych rozwiązań nt zrównoważonego planowania miasta,
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji nt. aktualnych sposobów dbałości o zdrowie w kontekście zmian klimatycznych,
Poszerzenie i realizacja oferty edukacji ekologicznej w szkołach i poza szkołą,
Polepszenie stanu środowiska poprzez ukazanie zagrożeń związanych z niewłaściwym planowaniem miasta, rozwojem urbanizacji,
Popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska

Tematyka:

działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz bezno/a/piranu,

polityka zdrowotna i ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu.

Zadania Konkursu:

Nagradzać – liderów wśród samorządów i przedsiębiorstw, autorów najlepszych rozwiązań pro środowiskowych kierowanych do dużych grup odbiorczych,
Wskazywać drogę do naśladowania w celu osiągnięcia harmonii między rozwojem gospodarczym, a rozwojem środowiska,
Edukować - na różnych płaszczyznach,
Rozpowszechniać sprawdzone, skuteczne, alternatywne sposoby wpływające na poprawę stanu środowiska i życia mieszkańców,
Stanowić bazę wiedzy,
Poprzez posiedzenia Jury i Kongres podsumowujący projekt, stanowić miejsce spotkań naukowców, praktyków i miłośników ochrony środowiska.

Termin nadsyłania formularzy: 15.07.2014 r. (Liczy się data stempla pocztowego)