Ważny komunikat w sprawie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 !!! | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ważny komunikat w sprawie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 !!!

13 sierpnia 2020
Zdjęcie 1

Mając na uwadze wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz  pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, Starosta Nowotarski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwracają się do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego oraz gości przebywających na terenie naszego powiatu  z prośbą o wzmożone przestrzeganie wymogów sanitarnych, jakie zostały określone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców powiatu w okresie 14 ostatnich dni spowodował zakwalifikowanie powiatu do terenu na którym obowiązują dodatkowe obostrzenia i zakazy określone dla strefy żółtej.

Obecnie osoby przebywające  na zewnątrz, w przestrzeni publicznej, nie mają obowiązku noszenia maseczek, jednak obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust m.in.: w środkach transportu publicznego, sklepach, kościołach i instytucjach. W obrębie aktualnie obowiązującego reżimu podczas wesel i imprez rodzinnych oraz innych spotkań liczba gości nie może przekroczyć 100 osób. Ograniczenia dotyczą również imprez kulturalnych i sportowych, w trakcie których może być zajętych 25% miejsc na widowni. Lokale gastronomiczne są zobowiązane zabezpieczyć  4 metry kw. na jedną osobę, zaś siłownie, kluby i centra fitness powinny ograniczyć liczbę korzystających do limitu 1 osoby na 7 metrów kw.

Szczegółowe nakazy i zakazy obowiązujące obecnie w Powiecie Nowotarskim znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl w artykule: „Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń”.