Wakacje 2014 - telefony alarmowe | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wakacje 2014 - telefony alarmowe

4 lipca 2014
Zdjęcie 1
W sezonie letnim na terenie powiatu nowotarskiego nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będą następujące jednostki, do których należy się zgłosić w razie niebezpieczeństwa:

1. Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu:

693 660 034


2. Inspekcja Sanitarna w Nowym Targu:

728 980 391


3. Komisariat Wodny Policji:

723 694 983 lub 997


4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

601 100 100


5. Państwowa Straż Pożarna:

998


6. Pogotowie Ratunkowe:

999


7. Europejski numer alarmowy:

112


8. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowotarskiego:

- w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu funkcję pełni Pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego:

18 266 13 15

e-mail: kryzys@nowotarski.pl

- po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz w dni wolne od pracy funkcję pełni dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu:

998

e-mail: psknowytarg@straz.krakow.pl