Postępowanie z wiatrołomami w lasach prywatnych na terenie Powiatu Nowotarskiego | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Postępowanie z wiatrołomami w lasach prywatnych na terenie Powiatu Nowotarskiego

30 maja 2014

Właściciele i Zarządcy lasów prywatnych z terenu Powiatu Nowotarskiego.

W wyniku porywistego wiatru połączonego z intensywnymi opadami deszczu zostały powalone drzewostany, głównie świerkowe, w różnym stopniu i w różnych miejscach oraz miejscowościach. Wobec tak dużych szkód, a co za tym idzie, nagromadzenia się bazy żerowej dla najgroźniejszego szkodnika świerka jakim jest kornik drukarz, aby zapobiec możliwości powstania gradacji tego gatunku, a w konsekwencji również zamarcia pozostałych drzewostanów, należy niezwłocznie przystąpić do porządkowania powierzchni powiatrołomowych. Dotyczy to wszystkich właścicieli lasów prywatnych, których lasy objęła klęska wywałów i złomów. Tylko uporządkowanie i wywiezienie z lasu jak największej ilości drewna w jak najkrótszym czasie, daje możliwość zmniejszenia bazy żerowej dla kornika a tym samym pozwoli uratować znaczną część pozostałych na pniu drzewostanów. Wczesne usunięcie złomów i wywałów pozwoli również na szybkie wprowadzenie nowego pokolenia drzew, poprzez dosadzenie lub obsiew naturalny, na powierzchniach poklęskowych.

Prace związane z pozyskaniem drewna ze złomów i wywałów należą do szczególnie niebezpiecznych. Celem uniknięcia groźnych wypadków apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności przy ich wykonywaniu. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, nie należy wykonywać w pojedynkę lub samotnie wszelkich prac leśnych, w szczególności ścinkowo – zrywkowych. Nie zaleca się również wypalania odpadów pozrębowych tj. gałęzi i cetyny, lecz układanie w stosy, odsłaniając w ten sposób powierzchnię do odnowienia i istniejące odnowienie naturalne.

Po uporządkowaniu powierzchni pracownicy terenowi Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu sukcesywnie będą dokonywać przeglądu i oceniać możliwości odnowienia drzewostanów, wraz z ustaleniem zakresu prac, tak co do wielkości powierzchni, zalecanych gatunków do odnowienia jak i sposobu jego wykonania.

Starosta Nowotarski przypomina, że drewno pochodzące z pozyskania związanego z usuwaniem wyłomów i wywałów również podlega obowiązkowi legalizacji. W związku z tym służby leśne Starostwa przyjmują zgłoszenia do legalizacji drewna na obszarach gdzie wystąpiły wiatrołomy i po ustaleniu dogodnego terminu będą legalizowały wskazane drewno.