Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

9 listopada 2022
Zdjęcie 1

W dniu 9 listopada 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (KBiP) nt.: „Przygotowanie powiatu nowotarskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych 2022/23 (katastrofalne opady śniegu i długotrwałe utrzymywanie się niskich temperatur) pod kątem zminimalizowania ewentualnych skutków długotrwałego wystąpienia niskich temperatur i obfitych (katastrofalnych) opadów śniegu”.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, uczestniczyli członkowie PZZK i KBiP oraz zaproszeni goście w osobach – Kierownik Rejonu Nowy Targ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Nowy Sącz, Kierownik Regionu SN i nN Nowy Targ TAURON Dystrybucja O/ Kraków.

W trakcie posiedzenia, szczególną uwagę zwrócono na organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych) oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Omówiono również sprawy dot.: funkcjonowania pomocy medycznej i społecznej, bezdomności, przygotowania i funkcjonowania placówek oświatowych, organizacji działania i współdziałania służb, inspekcji, straży, odśnieżania obiektów budowlanych (zwłaszcza konstrukcji dachowych), usuwania nawisów śnieżnych/lodowych.

Duży nacisk położono na przepływ informacji między poszczególnymi służbami, strażami, inspekcjami i innymi uczestnikami minimalizowania skutków ekstremalnych warunków zimowych w powiecie nowotarskim.