Konkurs KAPLICZKA_2016 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs KAPLICZKA_2016

4 lutego 2016
Zdjęcie 1

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pod nazwą KAPLICZKA_2016.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2016 roku podejmą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Obiekty te nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Gminy lub powiaty mogą również zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Nabór wniosków trwa do 4 marca 2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Należy podkreślić, iż prace remontowe lub konserwatorskie podejmowane przy obiektach zabytkowych, będących materialnym świadectwem minionych wieków powinny być wykonywane z dbałością o zachowanie ich pierwotnej i zabytkowej substancji przez osoby posiadające do tego typu prac stosowne kwalifikacje z użyciem odpowiednich materiałów.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz wzór wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.malopolskie.pl oraz na stronie BIP Województwa Małopolskiego bip.malopolska.pl