Informacja o stypendiach MCP na rok 2014/15 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o stypendiach MCP na rok 2014/15

7 października 2014
Zdjęcie 1
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie informuje, że w dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, realizowanego przez MCP w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, których trudna sytuacja materialna stanowi największą barierę w dostępie do edukacji. Dzięki otrzymanemu wsparciu uczniowie z powodzeniem rozwijają swoje pasje naukowe.
W ramach tegorocznego naboru wniosków stypendium w wysokości 6 000,00 zł może otrzymać blisko 500 uzdolnionych uczniów i uczennic małopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium każdy uczeń współpracuje z Opiekunem dydaktycznym – nauczycielem / pedagogiem / doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole ucznia, któremu za rok opieki dydaktycznej nad jednym stypendystą przysługuje wynagrodzenie.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie (II piętro, pokój 202), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl