Ankieta nt. występowania Chomika europejskiego na terenie Polski | Informacje | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ankieta nt. występowania Chomika europejskiego na terenie Polski

14 lutego 2022

W Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego, realizowane są badania na temat chomika europejskiego, zamieszkującego tereny rolnicze. Pogłębianie wiedzy o gatunkach agroekosystemów jest wyrazem troski i odpowiedzialności za zasoby przyrody, które wykorzystujemy prowadząc gospodarkę rolną. Wyniki takich badań umożliwiają rozwój nauki w kierunkach zapewniających zrównoważony rozwój w rolnictwie. Bez „Rolnika Nie Ma Chomika”, ale musi to być Rolnik świadomy, pogłębiający swoją wiedzę. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest najlepszym miejscem żeby dowiedzieć się jak być jednocześnie rolnikiem i przyrodnikiem.

Głównym celem badań jest wstępna inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego, która zostanie zweryfikowana w terenie w sezonie aktywności chomików. Dodatkowym celem jest rozpoznanie sposobu postrzegania chomika europejskiego przez lokalne społeczności oraz pilotażowe określenie poziomu szkód jakie chomiki wyrządzają w uprawach.

Dzięki przeprowadzonym badaniom Uniwersytet Rolniczy będzie mógł:

  • zaplanować bardziej szczegółowe działania w zakresie edukacji na temat chomika,
  • wypracować sposoby minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,
  • opracować system promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracować system rekompensat za szkody.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Badania realizowane są przez Katedrę Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pełna informacja o projekcie znajduje
się na stronie Uniwersytetu Rolniczego (https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892)