I sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

I sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

23 listopada 2018
1
2
3
4
5

22 listopada odbyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego. Początek sesji prowadził Radny senior Michał Borzęcki. Radni otrzymali od Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Targu zaświadczenia o wyborze na radnego i złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie wybrano członków komisji skrutacyjnej, która odpowiedzialna była za przeprowadzenie tajnych głosowań na członków Prezydium Rady oraz członków Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Jako pierwszy wybrany został Tadeusz Rafacz, który będzie sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego następnie radni wybrali Józefę Guziak i Michała Borzęckiego na stanowiska wiceprzewodniczących rady. Starostą Powiatu Nowotarskiego został ponownie wybrany Krzysztof Faber. Starosta podziękował za głosy i za zaufanie:  Mam świadomość zaufania, którym mnie obdarzyliście i zrobię wszystko, aby w swoich działaniach  nie  zawieść Państwa. Satysfakcje sprawia mi fakt, że po dwunastu latach bycia Starostą to zaufanie zarówno wyborców jak i Państwa jest tak znaczące. Każdy z Was tak jak i ja uzyskał mandat zaufania swoich wyborców. Zostały nam wytyczone także konkretne zadania mające na celu rozwiązanie lokalnych problemów, jak również problemów istotnych dla całego Powiatu. Wokół tych spraw musimy skupić nasze działania.

Mogę zapewnić o swoim zaangażowaniu oraz o pełnej współpracy z Państwem, Paniami i Panami Radnymi dla dobra Powiatu. Sądzę, że zdobyte doświadczenie w pracy samorządowej pozwoli mi sprawnie kierować starostwem.

W wyniku wyborów samorządowych do Rady Powiatu Nowotarskiego wyłonieni zostali przedstawiciele społeczeństwa, którzy przez najbliższe pięć lat będą zarządzać Powiatem. Gratuluję Państwu  uzyskania mandatu Radnego Powiatowego.

Po wyborach trzy bezpartyjne komitety zawarły porozumienie o współpracy. Uzyskały one w sumie 67% głosów wyborców. Świadczy to dobrej ocenie dotychczasowych naszych działań jako koalicji i daje mandat na przyszłość. Została stworzona stabilna większość, która ma szansę działać na rzecz lokalnego rozwoju, ponad partyjnymi wskazaniami i rozgrywkami. Naszą współpracę chcemy oprzeć na wzajemnym zaufaniu, wspólnym rozwiązywaniu problemów i wypracowywaniu dobrych rozwiązań dla Powiatu. Wierzę, że także inni radni włączą się w te działania.

Starosta przedstawił najważniejsze cele jakie będą realizowane przez najbliższe 5 lat:

W poprzednich kadencjach udało się pozyskać bardzo duże środki finansowe z Unii Europejskiej jak również środki rządowe na zadania realizowane przez Powiat. W dalszym ciągu położony zostanie nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które przyczynią się do rozwoju Powiatu.

Bardzo ważną sprawą dla Powiatu jest szpital. Cieszy fakt, że szpital w bieżącej działalności się bilansuje, rozbudowuje bazę, poszerza swoją działalność. Co rok realizuje większy kontrakt, a także podwyżki płac dla pracowników. 

Istotnym problemem do rozwiązania w obecnej kadencji będzie sprawa funkcjonowania naszych szkół ponadgimnazjalnych w związku z reformą edukacji. Dołożymy starań, aby współpraca z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową układała się jak najlepiej, rozwój szkolnictwa wyższego w naszym powiecie jest szansą dla młodzieży, ale również szansą dla Powiatu i miasta Nowy Targ.

Ważnym działaniem będzie także prowadzenie regulacji spraw własnościowych powiatu zwłaszcza w regulacji dróg.

Będziemy utrzymywać i rozwijać wypracowane formy współpracy na linii starostwo – burmistrzowie -wójtowie w zakresie remontu dróg powiatowych, występowania o środki z UE na wspólne zadania Powiatu i Gmin.  Chcemy aktywnie współpracować w zakresie promocji regionów Podhala, Orawy, Spisza i Pienin poprzez organizację i współorganizację imprez sportowych i kulturalnych. Niezbędna jest również koordynacja wspólnych działań gmin z terenu Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

Ważną kwestią dla sprawnego funkcjonowania Powiatu jest dobra praca Zarządu. Poszczególni jego członkowie odpowiedzialni będą za tematyczne grupy zadań. Będą uczestniczyć systematycznie w poszczególnych komisjach rady. Ufam, że nasze działania będą służyły dobru Powiatu, aby to jednak mogło być zrealizowane musimy wszyscy  wspólnie i aktywnie działać na rzecz rozwiązywania spraw istotnych dla naszej społeczności. Wierzę, że Rada będzie do problemów podchodzić merytorycznie z chęcią rozwiązywania ich, odsuwając na bok kwestie polityczne. Bo tylko takie działanie będzie służyło tym, którzy nam powierzyli sprawy Powiatu.

Po przemówieniu Starosty Radni przystąpili do następnych głosowań. Wicestarostą Powiatu Nowotarskiego wybrano Bogusława Waksmundzkiego, który wcześniej sprawował Funkcję Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Nowy Wicestarosta również podziękował za głosy i zapewnił, że najważniejsza jest wspólna praca na rzecz rozwoju Powiatu Nowotarskiego

Członkami Zarządu zostali Rafał Jandura i Piotr Męderak  a Urzędującym Członkiem Zarządu Karol Skrzypiec.

W składzie Nowej Rady Powiatu Nowotarskiego zasiadają: Michał Borzęcki, Maria Domagała, Krzysztof Faber, Robert Furca, Adam Gracz, Józefa Guziak, Tomasz Hamerski, Rafał Jandura, Adam Jurek, Stanisław Kiersztyn, Jan Komorek, Jacek Król, Jan Kuczkowicz, Krzysztof Kuranda, Andrzej Kwiecień, Bartosz Leksander, Maria Łojas-Jurkowska, Piotr Męderak, Tadeusz Rafacz, Tomasz Rajca, Irena Rataj, Karol Skrzypiec, Julian Stopka, Jacek Stopka-Studencki, Marek Szarawarski, Bogusław Waksmundzki, Paweł Waksmundzki, Stanisław Waksmundzki, Stanisław Żółtek.