Gala Finałowa Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Gala Finałowa Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji"

29 czerwca 2022

Blisko 100 prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów powiatów, pracowników urzędów miast, dyrektorów szkół, radnych i działaczy samorządowych wzięło udział w Gali Finałowej Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 27 czerwca 2022 roku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta ogłoszenie wyników 11. edycji Konkursu miało miejsce w wyjątkowej przestrzeni Sali Koncertowej Filharmonii, na której – w przerwach artystycznych – wystąpili Samuel Mold, półfinalista programu TVN „Mam Talent”, Kapela Karpati oraz Mikołaj Janas, zwycięzca II edycji projektu Broadway Camp Polska. Jednak prawdziwymi gwiazdami uroczystości byli samorządowcy – Laureaci Konkursu, a tym samym - liderzy działań w zakresie polityki oświatowej i innowacyjnego zarządzania edukacją. Już po raz jedenasty na Gali Finałowej Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, spotkali się przedstawiciele wyróżnionych Jednostek Samorządu Terytorialnego, które najlepiej w Polsce realizują zadania z zakresu polityki oświatowej. Nagradzane przez Komisję Certyfikacyjną gminy, powiaty i samorządne województwa to jednostki, w których polityka oświatowa jest ze wszach miar nowoczesna, zorientowana na przyszłość, prowadzona według wysokich standardów jakościowych. Laureaci to samorządy, które warto promować, prezentować opinii publicznej, podawać za wzór do naśladowania dla innych jednostek terytorialnych - krajowych i zagranicznych. Gminy i Powiaty certyfikowane w Konkursie są wizytówkami polskiej samorządności.

Wśród tegorocznych Laureatów konkursu znalazły się się m.in. Miasto Gdynia, Miasto Białystok, Miasto Lublin, Miasto Katowice, Gmina Tarczyn, Gmina Rzekuń, Gmina Wieliczka, Miasto Aleksandrów Łódzki, Miasto Bieruń, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Pszczyna, Gmina Łukowica, Powiat Kościerski, Powiat Dębicki, Powiat Nowotarski i wiele innych znakomitych polskich JST.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, trwającego od 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. 

- Po raz kolejny to wyróżnienie pokazuje, że słusznie od wielu lat inwestujemy w powiatowy system edukacji. Wszyscy dobrze wiemy, jak wielki wpływ na jakość życia oraz rozwój osobisty i zawodowy młodzieży, mieszkańców ma oświata. Całe środowisko edukacyjne, nauczyciele, uczniowie, rodzice i cała szkolna kadra dba o rozwój naszych uczniów. To dzięki naszej wspólnej pracy w powiecie nowotarskim jest to wyróżnienie. Cieszę się, że nasze działania oświatowe kolejny raz zostały docenione przez specjalistów – mówi Bogusław Waksmundzki - wicestarosta powiatu, odpowiedzialny za edukację. Edukacja była, jest i będzie najważniejszą inwestycją w przyszłość – czego dowodem jest wyróżnienie naszego powiatu tytułem Samorządowego Lidera Edukacji. Co roku w naszych szkołach prowadzone są działania, które nie tylko mają wspierać młodych ludzi w nauce, ale i dbające o bezpieczne i przyjazne środowisko dla uczniów.

Powiat nowotarski łącznie podczas tego wydarzenia zdobył kilka wyróżnień – certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji oraz  tytuł "Lider jakości kształcenia"- wyróżnienie to otrzymują samorządy, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych.

Z kolei Bogusław Waksmundzki  - wicestarosta został uhonorowany medalem „Samorządowiec społecznie zaangażowany” za szczególne osobiste zaangażowanie i całokształt działań w kreowaniu polityki edukacyjnej w powiecie. Natomiast  dyrektorka Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska  wyróżnienie - Menedżer Sukcesu w Oświacie.  Wyróżnienia otrzymują  osoby zajmujące się oświatą w urzędach, które wyróżniają się wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem w wykonywaniu  własnych zadań zawodowych, przyczyniając się w ten sposób do wzorowej realizacji polityki oświatowej JST.

Materiał: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

https://lider-edukacji.pl/strona-27