Festyn Profilaktyczny ,,Kocham Wolność’’ w ZSZiP w Krościenku | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Festyn Profilaktyczny ,,Kocham Wolność’’ w ZSZiP w Krościenku

1 października 2015
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W piątek 25 września 2015 r. mimo deszczowej pogody odbył się Festyn Profilaktyczny pod hasłem ,,Kocham Wolność’’. Był on podsumowaniem realizowanego projektu ,,Razem Bezpieczniej w Szkołach Powiatu Nowotarskiego”. Taka forma zajęć jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu, ponieważ służy nie tylko profilaktyce, ale także umożliwia młodym ludziom rozwijanie swoich talentów.

Podczas trwania festynu młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem mogła zaprezentować swoje umiejętności muzyczne, wokalne i sportowe, a także podziwiać występy zaproszonych gości. Na zakończenie zagrali bowiem DJ Yonas i Bęsiu.

Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank) tworzą zespół RYM­cerze. Prowadzą pro­jekt „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”. Mają konkretny plan – przekazać młodym ludziom w swoim hip-hopie wartości uni­w­er­salne, chrześ­ci­jańskie i wskazać drogę lep­szego życia. Rap­erzy prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami. W lat­ach 2013–2015 odwiedzili 145 placówek w Polsce i za granicą, dotar­li do ponad 105 tysięcy uczniów. Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom. Rzadko kiedy zdarza się, aby młodzież z takim zain­tere­sowaniem słuchała kole­jnej „prelekcji” z cyklu pro­fi­lak­tyka. Świadectwo Bęsia poruszyło wiele serc i przede wszys­tkim dało sporo do myśle­nia. Rym­cerze są dowo­dem na to, że każdy kto upad­nie, dzięki pomocy wiary i nadziei, jest w stanie ponownie się pod­nieść.

Koordynatorem działań była Agnieszka Tomczyk - pedagog szkolny.


Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D