Droga w Dursztynie otwarta | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Droga w Dursztynie otwarta

20 listopada 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 20 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej o długości ponad 3 km w miejscowościach  Krempachy i Dursztyn. Powiat Nowotarski w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego zrealizował inwestycję pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn w miejscowościach Krempachy i Dursztyn, Powiat Nowotarski/ Gmina Nowy Targ”  w ramach umowy z Nadleśnictwem Krościenko nad Dunajcem  nr 363.7.2023 z dnia 14.08.2023 roku, aneksem nr 1 z dnia 02.10.2023 roku.

Całkowita wartość robót remontowych wynosiła 3 815 602,70 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego wyniosło 79% tj. 3 014 326,13 zł.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie frezowań istniejącej masy bitumicznej, ułożenie warstwy profilowej z masy bitumicznej, regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego, regulację włazów kanałowych i kratek ściekowych wraz z remontem cząstkowym krawężnika i ścieku przykrawężnikowego oraz remont istniejących zjazdów i skrzyżowań z drogą powiatową.

 

Ponadto, Powiat Nowotarski w ramach współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ oraz otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego wykonał także:

- „Remont drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna-Klikuszowa w miejscowości Klikuszowa”- gdzie całkowita wartość zadania wynosiła 878 734,45 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego  wynosiło  80 % tj. 702 987,56 zł.

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej 1636K Krościenko-Szczawnica w miejscowości Szczawnica - Jaworki/ Powiat Nowotarski/Gmina Szczawnica” - zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu z Nadleśnictwem Krościenko nad Dunajcem. Całkowita wartość zadania 89 111,04 zł z czego dofinansowanie wynosi 50,5% tj. 45 001,07 zł. Planowany termin zakończenia 30.11.2023r.

Dofinansowanie remontów dróg Powiatu Nowotarskiego z Funduszu Leśnego jest realizowane dzięki zaangażowaniu i wsparciu Posła Edwarda Siarki.