Cykl konkursów Tischnerowskich | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Cykl konkursów Tischnerowskich

2 lutego 2012

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI


„ Dom jest gniazdem człowieka. Tu przychodzi na świat dziecko, tu dojrzewa poczucie odpowiedzialności za ład pierwszej wspólnoty, tu człowiek rozpoznaje główne tajemnice rzeczy…”
„Filozofia dramatu” J. Tischner

„Budować dom - znaczy zadomowić się”. Słowa naszego Patrona będą mottem tegorocznego konkursu literackiego.


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej Polski .

2. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży myśli ks. prof. Józefa Tischnera, zachęcanie do podejmowania własnej twórczości, oraz rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości.

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
klasy I – III szkoła podstawowa
Temat: Mój wymarzony dom… Zredaguj opis.

klasy IV – VI szkoła podstawowa
Temat: Jak stworzyć rodzinną atmosferę? Opracuj poradnik .

klasy I – III gimnazjum
Temat: Budować dom – znaczy zadomowić się. Zredaguj felieton w oparciu o podany cytat.

4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace w każdej kategorii.
Prosimy o opatrzenie prac literackich następującymi informacjami:
Tytuł pracy,
Imię i nazwisko autora, jego wiek i klasa
Imię i nazwisko opiekuna
Nazwa, adres i telefon placówki

5. Prace należy przesłać do 12 marca 2012 roku na adres:
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
Ratułów 159
34 – 407 Ciche

6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
7. Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
8. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w naszej szkole, dnia 19 marca (poniedziałek) 2012 roku,
o godzinie 10. 00 podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych.

Patronat nad konkursami obejmują:
Ks. Michał Kliś – dziekan Dekanatu Czarny Dunajec, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie
Edward Siarka – Poseł na Sejm RP
Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego
Współorganizatorzy:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu
Centrum Kultury i Promocji w Czarnym DunajcuOGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

MALOWANIE NA SZKLE - LEGENDY POLSKIE


Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat polskich legend oraz zgłębianie techniki malowania na szkle
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
Klasy 0 – III szkoła podstawowa,
Klasy IV – VI szkoła podstawowa,
Klasy I – III gimnazjum
3. Szkoła może przesłać maksymalnie po 3 prace na szkle w każdej kategorii
4. Praca musi być opisana na odwrocie w prawym, dolnym rogu:
Imię i nazwisko autora, jego wiek i klasa
Imię i nazwisko opiekuna,
Nazwa, adres i telefon placówki
5. Prace należy oprawić w ramy lub anty- ramy

Prace powinny być nadesłane do 12 marca 2012 roku na adres:

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum
Im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
Ratułów 159
34 – 407 Ciche


1. Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
2. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w naszej szkole dnia 19 marca 2012 roku o godzinie 10.00 podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych.

KONKURS RECYTATORSKI

MOTYW DOMU W POEZJI


„Dom jest gniazdem człowieka. Tu przychodzi na świat dziecko, tu dojrzewa poczucie odpowiedzialności za ład pierwszej wspólnoty, tu człowiek rozpoznaje główne tajemnice rzeczy”
„Filozofia dramatu” J.Tischner

Konkurs Recytatorski
„Motyw domu w poezji”
19 marca 2012 roku.

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im ks. prof. J. Tischnera.

Celem konkursu jest:
Zrozumienie potrzeby pogłębiania więzi rodzinnych.
Popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży.
Odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich.
Dbałość o kulturę słowa.
Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.

A oto szczegóły regulaminu:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 12 marca 2012 r. udziału w konkursie oraz przygotowanie repertuaru odpowiadającego wybranej kategorii konkursowej. Można zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej i kategorii prezentacji utworów.

kategorie prezentacji utworów:
1. gwarowa
2. literacka
uczestnicy występować będą w 3 grupach wiekowych:
0 – III Szkoła Podstawowa
IV – VI Szkoła Podstawowa
I – III Gimnazjum;
Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji dwa wiersze.
W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru do tematu konkursu oraz do wieku uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa ( dykcja i emisja głosu) ogólny wyraz artystyczny
Miejsca od I do III i dwa wyróżnienia w każdej kategorii i każdej grupie wiekowej nagrodzone będą dyplomami i nagrodami rzeczowymi
Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu
Gwarantowany gorący posiłek
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych.
Termin konkursu: 19 marca 2012 r. godz. 10.00

Patronat nad konkursem obejmują:
Ks. Michał Kliś – Dziekan Dekanatu Czarny Dunajec, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie
Edward Siarka – Poseł na sejm RP
Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowatorskiego
Współorganizatorzy:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu
Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu