Bogusław Waksmundzki na spotkaniu w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń w Łańcucie | Wiadomości

Strona główna

Bogusław Waksmundzki na spotkaniu w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń w Łańcucie

11 czerwca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Związek Miast Polskich będący Partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji, powołał trzy Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD): Grupę Wiejską, Grupę Miejską i Grupę Powiatową, zrzeszające urzędników zajmujących się zagadnieniami w zakresie oświaty. Przygotowywane w ramach projektu programy szkoleniowo-doradcze mają odpowiadać na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

W związku z tym, że Powiat Łańcucki w ramach GWD uczestniczy w projekcie zatytułowanym "Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap", w dniach 6-7 czerwca 2019 r. przedstawiciele z  powiatów bopcheńskiego, kieleckiego, gorlickiego, nowotarskiego i łańcuckiego spotkali się kolejny raz w Łańcucie, aby porozmawiać m.in. o poprawie funkcjonowania i zwiększeniu wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. W spotkaniu brali udział: Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od przywitania gości przez starostę łańcuckiego  Adama Krzysztonia oraz przedstawienia uczestników GWD przez wicestarostę łańcuckiego  Barbarę Pilawę – Kraus. Część merytoryczna spotkania została zapoczątkowana poprzez wprowadzenie do tematyki, którego dokonał Zbigniew Czepelak, moderator GWD oraz od wystąpienia wicestarosty łańcuckiego  Barbary Pilawy – Kraus, która dokonała prezentacji węzłowych problemów zarządzania oświatą w powiecie łańcuckim. Następnie  Mariusz Tabor ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił analizę porównawczą zaktualizowanych oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD na tle danych w skali kraju, wg stanu na koniec kwietnia 2019 roku.

Zbigniew Czepelak, w kolejnym wystąpieniu omówił pilotażową wersję „Modelu doradztwa dla JST” wdrażanej przez ORE z uwzględnieniem wniosków przekazywanych przez GWD. Ponadto,  Marta Skawska, dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu zaprezentowała praktyczne aspekty realizacji pilotażu „Modelu doradztwa dla JST” na przykładzie powiatu uczestniczącego w pilotażu. Po każdej prezentacji przedstawionych zagadnień następowała dyskusja podczas której uczestnicy GWD dzielili się wieloma osobistymi przemyśleniami i  doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem oświaty, które mają służyć w dalszej pracy GWD. Omówienie aktualnego stanu prac  nad „Opracowaniem założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych” zakończyło prace pierwszego dnia GWD w Łańcucie.

W drugim dniu spotkania w ramach GWD, uczestnicy obradowali w  Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie, gdzie zwiedzili pracownie dydaktyczne i wydziały warsztatowe oraz przystąpili do kolejnego panelu obrad.

Zbigniew Czepelak w wystąpieniu pn. „Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty” omówił i przeanalizował rozwiązania w realizacji zadań oświatowych w zakresie obszaru zarządzania oświatą. Następnie nastąpiło przedstawienie działań powiatów biorących udział w GWD ww. zakresie. Z rozwiązaniami Powiatu Łańcuckiego zapoznał uczestników GWD naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie Robert Szajnar. Dodatkowo, dzięki zwiedzaniu CKP w Łańcucie, jego dyrektor Józef Skomra przedstawił przybyłym gościom praktyczne efekty wdrażania rozwiązań organizacyjnych w obszarze zarządzania oświatą. W przerwach w czasie debat przedstawiciele powiatów GWD mieli okazję poznać piękno łańcuckiej ziemi, zwiedzić okoliczne muzea oraz zapoznać się z najnowszymi inwestycjami Powiatu Łańcuckiego. Z pewnością minione dwa dni były czasem dobrze wykorzystanym i stymulującym do pracy nad optymalnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania oświatą.

Tekst: Kinga Kania Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie
Zdjęcia: Anna Świerk Biuro Promocji Powiatu Łańcuckiego

Artykuł ze strony : https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/dwa-dni-spotkan-w-ramach-grupy-wymiany-doswiadczen-w-lancucie,2555.html