Bogusław Waksmundzki lauratem plebiscytu "Osobowość Ziem Góskich" | Wiadomości

Strona główna

Bogusław Waksmundzki lauratem plebiscytu "Osobowość Ziem Góskich"

22 maja 2018
Zdjęcie 1

Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”, a zarazem Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego zwyciężył w kategorii: Samorządowiec / Polityk Ziem Górskich w plebiscycie „Osobowość Ziem Górskich”.

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” to prestiżowy plebiscyt wyróżniający osoby, firmy i organizacje, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju regionu. Zaszczytne nominacje i wyróżnienia przyznawane są przez Koalicję Marek Ziem Górskich, łączącą firmy i samorządy z Beskidów i Tatr.

– Koalicja Marek Ziem Górskich jest platformą zrzeszającą przedsiębiorców i samorządy z obszaru Żywiecczyzny i Podhala. Stanowi inicjatywę, której celem jest promowanie niezaprzeczalnych walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie regionu Polski. Kładąc nacisk na promowanie samego regionu, ma za zadanie jednocześnie podkreślać wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego pochodzących – informują organizatorzy konkursu.

Plebiscyt odbył się w ramach projektu pn. „Polsko-czeska akcja promująca kulturę, tradycje i rzemiosło ziem górskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskid.

Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 2 czerwca w Żywcu.

Bogusław Waksmundzki, przewodzący Euroregionowi Tatry przyczynił się do integracji mieszkańców i rozwoju gmin terenu polsko-słowackiego, korzystających z dofinansowania projektów wpisujących się w założenia stowarzyszenia. Takt, śmiałość w budowaniu pozycji Polski w kontaktach polsko-słowackich, przysparzanie jej szacunku. Związek Euroregion "Tatry" po polskiej stronie i słowackie Zdruzenie Region "Tatry" wspólnie tworzą Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry". EUWT merytorycznie rozwija współpracę oraz inicuje i realizuje na pograniczu szereg projektów. Ma wybitne zasługi w rozwoju polsko-słowackiej współpracy oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej i został wyróżniony Samorządowym Oscarem przez Ligę Krajową w 2014 r. W 2015 r. wyróżniony Laurem 25-lecia "Złoty Kaganek Wolności" za upowszechnianie w środowisku oświatowym idei wolności i pluralizmu przez Program Samorządowy Lider Edukacji. Gazeta Krakowska przyznała mu tytuł Osobowości Roku 2017 w kategorii Samorząd za wkład w rozwój współpracy transgranicznej na rzecz społeczności lokalnej Podhala, Spisza i Orawy, Pienin, Ziemi Sądeckiej, Ziemi Limanowskiej. Został laureatem plebiscytu na Samorządowca 2017 roku zorganizowanego przez Portal Samorzadowy.