AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI MIANOWANYCH Z POWIATU NOWOTARSKIEGO | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI MIANOWANYCH Z POWIATU NOWOTARSKIEGO

31 sierpnia 2023
Zdjęcie 1

30 sierpnia 2023r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

Do stopnia nauczyciela mianowanego, w wyniku egzaminu, awansowało  30 nauczycieli.    

W uroczystości udział wzięli również dyrektorzy szkół placówek oświatowych,   w których nauczyciele są zatrudnieni.                        

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.  

Akty mianowania wręczali Krzysztof Faber Starosta Nowotarski,  oraz Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.

Wszystkim, którzy przystąpili do egzaminów dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. Mamy nadzieję, że nigdy nie utracą Państwo entuzjazmu i radości płynącej z wykonywanego zawodu.

Spotkanie zakończyło się  wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszystkich nauczycieli.